Türk Sineması Araştırmaları (TSA) Hakkında

Türk Sineması Araştırmaları (TSA) Hakkında

 

Bilim ve Sanat Vakfı - Türk Sineması Araştırmaları (TSA) birimi tarafından yayınlanan Tsa.org.tr, ön tarafta Türk sinemasına dair hafızanın yansıtıldığı ve yorumlandığı, güncelin  nabzının tutulduğu belirli ilkeler doğrultusunda sinema yayıncılığının yapıldığı, arka planda ise Türk sineması ile ilgili film, kişi, kitap, dergi, makale, söyleşi ve tez kategorilerinde sistematik künyeleri, yazılı, görsel ve işitsel belgelere dair arşiv veritabanı çalışmalarının yürütüldüğü bir Türk sineması internet platformudur. 

 

1 Eylül 2013 itibariyle hazırlıkları başlayan Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından, İstanbul Şehir Üniversitesi ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile bir proje hayata geçirilen TSA çalışmaları kapsamında hazırlanan TSA web sitesi ve arşiv veritabanı 1 Haziran 2014'ten bu yana www.tsa.org.tr üzerinden yayınlanmaktadır. Mobil uyumlu yeni arayüzüyle 10 Kasım 2015'te ilgililerin karşısına çıkan TSA arşiv veritabanından Türk sineması çatısı altında üretilmiş filmlerin, bu filmlere emek vermiş kişilerin, bu coğrafyadaki sinemayı konu edinen kitapların, süreli yayınların, tezlerin bilgilerine ve bu bilgilerin kısmen dijital nüshalarına sistematik bir şekilde erişmek mümkündür.Buna paralel olarak TSA çalışmaları kapsamında temin edilen tüm materyaller BİSAV Kütüphanesi bünyesinde TSA Kitaplığında ilgililerin istifadesine sunulmaktadır. TSA Türk sineması hakkında yapılacak araştırmalar için bilimsel, güvenilir, kapsamlı ve tasnifli bir başvuru kaynağı mahiyetindedir.

 

BİSAV ve Sinema

 

1986 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana bilim, kültür ve sanat alanlarındaki faaliyetleri, binlerce seminer ve yuvarlak masa toplantısı, onlarca sempozyum, panel ve sergi, hatırı sayılır sayıdaki yayınları ile BİSAV, Türkiye’nin kültür ve bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamış, akademik ve kültürel gündemini belirleyici bir rol oynamaya devam etmiştir. Disiplinler arası çalışmaların gerekliliğin önemine inanan ve yapılanma ve faaliyetlerini bu istikamette yürüten BİSAV'ın bu çerçevede belirlediği yoğunlaşma alanlarından birisini da "sanat" oluşturmuş ve bu doğrultuda 2003 yılında Sanat Araştırmaları Merkezi'ni (SAM) bünyesine katmış, eş zamanlı olarak sinema araştırmalarını da başlatmıştır. Sinemaya dair teorik ve pratik çalışmalar yürüten BİSAV SAM gerçekleştirdiği seminerler, paneller, yayınlar, film okumaları, (yönetmenlerle) sinema sohbetleri, atölye çalışmaları, ulusal ve uluslararası festivallerde ödül alan senaryo ve kısa film, belgesel projeleri ile dolu pek çok çalışmayı geride bırakmış, yıllar içerisinde edindiği tecrübeyle TSA projesini hayata geçirmiştir.