SSS

TSA sadece bir web sitesi midir?

Tsa.org.tr, ön planda Türk sinemasına dair hafızanın yansıtıldığı ve yorumlandığı, güncelin nabzının tutulduğu belirli ilkeler doğrultusunda sinema yayıncılığının yapıldığı, arka planda ise Türk sineması ile ilgili film, kişi, kitap, dergi, makale, söyleşi ve tez kategorilerinde sistematik künyeleri, yazılı, görsel ve işitsel belgelere dair arşiv veritabanı çalışmalarının yürütüldüğü bir Türk sineması internet platformudur. TSA çalışmalarına kapsamında temin edilen yazılı, görsel ve işitsel materyaller -telif hakları ile ilgili hususlar göz önünde bulundurularak- Bilim ve Sanat Vakfı Kütüphanesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren TSA Kitaplığında öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve sinema ilgililerinin kullanıma açıktır.

TSA'ya kimler destek veriyor?

TSA çalışmaları Bilim ve Sanat Vakfı tarafından yürütülmektedir. Projenin ilk aşaması 1 Eylül 2013-1 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından "Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi" 2012 II. Dönem Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirilmiştir. TSA Arşiv Veritabanının Geliştirilmesi ve İngilizce Versiyonun Hayata Geçirilmesi Mart 2015-Kasım 2015 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla yürütülmüştür. Aynı kapsamda arşiv veritabanının İngilizce dil seçeneğinin yayına alınması ile ilgili çalışmalar 31 Haziran 2015'ten bu yana Tanıtma Fonu katkılarıyla sürdürülmektedir.

TSA arşiv veritabanı hangi filmleri kapsıyor?

İlk etapta 7000'i aşkın uzun metraj sinema filminin ele alındığı TSA çalışmaları kapsamında, öne çıkan belgesel, TV filmi ve kısa film çalışmalarının künyeleri de veritabanına eklenmiştir. Henüz kısıtlı sayıda film künyesinin yer aldığı bu kategorilerdeki veri girişleri ilerleyen dönemlerde daha da hız kazanacaktır.

TSA film kategorisi künye çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyim?

TSA arşiv veritabanı projesi yürütülürken Türk filmlerinin künyelenmesi ile ilgili belirli bir metot geliştirilmiştir. Bu doğrultuda birincil olarak filmin jeneriğine, ikincil olarak afişine, -varsa- basın bültenine bakılarak film künyeleri veritabanına işlenmektedir. Üçüncü olarak -eğer bu ilk iki kaynağa ulaşılamıyorsa- kitap ve ansiklopediler referans alınarak filmin künyeleme çalışması yürütülmektedir. Film şirketlerine ve bu alanda çalışan tarihçilere, sinema yazarlarına danışılarak tereddütlü hususların sağlaması yapılmaktadır. Veritabanına işlenen film künyeleri, üç aşamalı kontrolden geçirilerek yayına verilmektedir.

TSA arşiv veritabanındaki kişiler kimleri kapsıyor?

TSA arşiv veritabanında yaklaşık 40.000 kayıtlı kişi havuzu söz konusudur. Bu havuzda yer alan kişiler film ekibinden olabileceği gibi Türk sineması ile doğrudan ilgili yazar, tarihçi, derleyen, vb olarak yayınlarda adı geçenler de olabilir. Şu an itibariyle bu havuzda yer alan Türk sinemasında öne çıkan sinema sanatçılarının detaylı bilgileri, özgeçmişleri ve çeşitli görselleri arşiv veritabanında paylaşılmıştır. Kurum, kuruluş ve şahısların desteği ile bu kategoride içerik ve görsel zenginleştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

TSA kişi kategorisi künye çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyim?

Türk filmlerinde görev alanlara verilen ünvanlardaki çeşitlilik, her dönemde farklılaşırken, aynı dönem içinde bile istikrarlı bir tablo elde edilmesini mümkün kılmadı. Türk sinemasına emek vermiş isimlerle yapılan görüşmeler sonucu film ekibi, arşiv veritabanının ilk aşamasında, "Yapımcı (Prodüktör), Yönetmen (Rejisör), Senarist, Eser, Hikaye, Görüntü yönetmeni, Kameraman, Işık Şefi, Sanat Yönetmeni, Ses, Set Amiri, Dekor-Tasarım, Kostüm-Tasarım, Kast Sorumlusu, Kurgu (Montaj), Seslendirme Yönetmeni, Müzik, Oyuncular" başlıkları altında sisteme kaydedildi. Veritabanı yayına açıldıktan sonra da kontroller ve ayrıntılı künyeleme çalışmaları sürdürülmektedir. Filmlerle ve yayınlarla ilgili kişilerin aynı tabloda değerlendirilmesi, bir yönetmenin yazdığı ya da katkı sağladığı kitapları, süreli yayınları ve tezleri de listelemeye, onunla yapılmış söyleşileri de tespite imkan sağlamaktadır. Ancak TSA kapsamında taranan içeriklerin tam olarak aktarılmaması sebebiyle bir kişiye listelenen çalışmalar da eksiklikler söz konusu olabilir. İlerleyen zamanlarda TSA arşivinde yer alan ve taranan tüm süreli yayınların künye bilgilerinin aktarılmasıyla daha kapsamlı bilgiler edinilmesi mümkün olacaktır.

TSA arşiv veritabanında yer alan kitaplar hakkında bilgi alabilir miyim?

TSA arşiv veritabanında Türkiye'de yazılan ilk sinema kitaplarından olduğu bilinen Hilmi A. Malik'in Türkiye'de Sinema ve Tesirleri kitabından bu yana çıkmış Türk sineması ile ilgili kitapların neredeyse tamamına yakınının yer aldığı geniş bir Türk sineması kitapları bölümü bulunmaktadır. Bu kitapların içeriklerinin de genel hatlarıyla paylaşıldığı detaylı künyeleri veritabanında yer almaktadır. Türk sineması ile ilgili bu kitaplar, Bilim ve Sanat Vakfı kütüphanesinde bünyesinde faaliyet gösteren TSA Kitaplığında istifadeye açıktır. Kitapların e-kitap olarak site üzerinden yayınlanması ya da e-posta yoluyla iletilmesi mümkün değildir.