Dergi

Ferah

  • Tatbikat Sahnesi

  • Şehzadebaşı'ndaki Ferah Tiyatrosu (İlan)

  • Tatbikat Sahnesi: Devlet-i Selçukiyye'nin İnkırazı

  • Sinematograf: Almanya Devlet-i Fehimesinin 300 Senelik Tarih-i Askeriyyesini Musavver

  • İki Zevcenin Bir Zevcden İntikamı (Tiyatro)

Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Sisteminde 1962 SB 175 no'da kayıtlı 1 sayı bulunmaktadır. Gazetenin 57. sayısı 29 Kanunusani 1330 / 11 Şubat 1915 tarihlidir. Bkz. https://sureli.mkutup.gov.tr/search.php İBB Atatürk Kitaplığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Millet Kütüphanesi'nde bulunmamaktadır. TSA arşivinde 57. sayı mevcuttur.

FACEBOOK