Dergi

(Musavver) Türk Sineması (Le Cine Turk Illustre)

İBB Atatürk Kitaplığı'nda 3 sayı bulunmaktadır. Bu sayılar, B.211-3 demirbaş no'da 1928 yılına ait 5. ve 27. sayı, O.360-10'da kayıtlı 26. sayıdır. Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi 1974 SB 248'de kayıtlı 3 sayı bulunmaktadır. Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Sisteminde 1974 SB 248 demirbaş no'da, 1927 yılına ait 3 sayı vardır. Milli Kütüphanedeki dergilerin içeriği taranmamıştır. Tespit edilen sayıların tarihleri: 5 Mayıs 1927, 26 Eylül 1927, 2 Kasım 1927.

Dergi, Artistik-Sine'nin devamı olduğu için bu derginin sayıları Artistik-Sine dergisiyle beraber girilmiştir.

FACEBOOK