Dergi

Ankara Film

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İBB Atatürk Kitaplığı, Milli Kütüphane, Millet Kütüphanesi ve SALT arşivinde yapılan taramada derginin nüshasına rastlanmamıştır. TSA arşivinde 1 sayı vardır.

FACEBOOK