Dergi

Görüntü Sinema

Beyazıt Devlet Kütüphanesinde O.9448 no'da kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 1966-1969 yıllarına ait 6 nüsha, K.1048 no'da kayıtlıdır. İBB Atatürk Kitaplığında bulunmamaktadır. Milli Kütüphane'de 2007 SB 1189 no'da kayıtlıdır.

FACEBOOK