Dergi

Sinema

Sinematograf Hakkında Mülahazat

Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Sisteminde 1974 SA 189 no'da kayıtlı bir nüshası bulunmaktadır. Mevcut nüshada 1. yıl, 62. sayı olduğu bilgisi vardır.

FACEBOOK