Dergi

Mudhike

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Hakkı Tarık Us Koleksiyonunda HTU 0802 no'da kayıtlı 3 sayı vardır. (17 Kanunevvel 1340, 24 Kanunevvel 1340, 1 Kanunsani 1340) TSA arşivinde 1 Kanunsani 1340 (1 Ocak 1925) tarihli 1 sayı mevcuttur. Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Sisteminde 1974 SB 279 no'da kayıtlı 1 sayı vardır. Milli Kütüphanedeki sayı 17 Kanunevvel 1340 (17 Aralık 1924) tarihli sayıdır.

FACEBOOK