Dergi

Film Mecmuası

Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde O.1548'de kayıtlıdır. Milli Kütüphane'de ve İBB Atatürk Kitaplığı'nda nüshası bulunmamaktadır.

FACEBOOK