Dergi

Haftalık Sinema

Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Bilgi Sistemine aktarılmamıştır ancak 1970 SB 592 demirbaş no'da kayıtlıdır. Beyazıt Devlet Kütüphanesinde ise O.1594 (SY398102) demirbaş no'da kayıtlı 9 sayısı bulunmaktadır. İBB Atatürk Kitaplığında rastlanmamıştır. Bu dergi, 1933 yılında çıkan Haftalık Gazete ile karıştırılmamalıdır, 1933 yılında çıkan "HAFTALIK Aktüalite - Sinema"  adlı dergi İBB Atatürk Kitaplığında mevcuttur.

FACEBOOK