Dergi

Film Magazin

Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde O.2293 no'da kayıtlı 4 sayı bulunmaktadır. 15.04.1946 - 01.10.1946 tarihleri arasında on beş günlük aralıklarla yayınlanmıştır. Nüshası 25 kuruştur.

FACEBOOK