Türkçe - English

Güneş Doğacak

Hidayete Erenler
Uzun Metraj, Kurmaca

Renkli, 16 mm

Yapım Şirketi : Sine Film

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International Yayınları, 2012.

Teksoy, Ayşe (haz.). Sinema Yıllığı '94. İstanbul: TÜRSAK Yayınları, 1995.