Türkçe - English

Halk Çocuğu

Uzun Metraj, Kurmaca

Renkli

Yapım Şirketi : Plato Film

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International, 2012