Türkçe - English

Bilal-i Habeşi

İslamiyetin Doğuşu
Ezan-ı Muhammediye
Uzun Metraj, Kurmaca

Filmde, bir köle olan Bilal-i Habeşi özelinde İslamiyet’in ilk yılları anlatılır. Bilal-i Habeşi, Kureyşlilerin inandıkları dini saçma bulmakta, her şeyi yaratan tek bir Tanrı’nın varlığına inanmaktadır. Küçük yaşından beri tanıdığı Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldiğinde, iman edip Müslüman olan ilk insanlardan olur. Fakat sahibi Beni Ümeyye onun Müslüman olmasını hoş karşılamaz ve onu dininden dönmesi için zorlar. Kendisine yapılan bütün işkencelere katlanan Bilal’i satın alan Hz. Ebu Bekir, onu özgürlüğüne kavuşturur. İslamiyet, Bilal-i Habeşi’nin sesiyle yayılmaya başlayacaktır. (İbrahim Veli Sözer)

Türker Tekin

Bilal-i Habeşi

Hayati Hamzaoğlu

Beni Ümeyye

Nalan Çöl

Hz. Hatice

Ata Saka

Hz. Ebu Bekir

78 dk, Renkli, 35 mm

Yapım Şirketi : Osmanlı Film
Film Laboratuvarı : Ören Film
Seslendirme : Kunt Film

İnanoğlu, Türker. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı, 2004.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International Yayınları, 2012.

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü 1917-2009. İstanbul: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve SESAM, 2009.