Türkçe - English

Ayrılık Kolay Değil

Uzun Metraj, Kurmaca

Film, bir ağa kızıyla ona âşık fakir bir gencin öyküsünü konu alır. İbrahim bir çiftlikte çalışan Müslüm kâhyanın oğludur. Çiftliğin sahibi Necmi Ağa’nın kızı Pınar ile İbrahim yan yana büyümüşlerdir. Sevgileri zamanla aşka dönüşür. Ancak zengin bir ağanın kızı ile fakir bir kâhyanın oğlu arasında aşılmaz engeller vardır. İbrahim sınıf farklılığı yüzünden bu ilişkinin bir gün biteceğinin farkındadır. Kısa süre sonra Necmi Ağa çiftliğe bir ziraat mühendisi almaya karar verir. Üstelik Pınar’ı da ziraat mühendisi Kenan’la evlendirmeyi düşünmektedir. Pınar’ın İbrahim’le ilişkisini öğrenen Necmi Ağa kararından dönmez. Bunun üzerine İbrahim çiftlikten ayrılmaya karar vererek İstanbul’a gider. İbrahim kısa sürede şarkıcı olarak İstanbul’da büyük bir şöhrete kavuşacaktır. (Hasan Sakın)

77 dk, Renkli, 35 mm

Yapım Şirketi : Kuzey Film
Film Laboratuvarı : Yeni Lale Film

Elazığ, Türkiye

İnanoğlu, Türker. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı, 2004.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International Yayınları, 2012.

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü 1917-2009. İstanbul: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve SESAM, 2009.