Türkçe - English

On Üç Kahraman

Uzun Metraj, Kurmaca

Filmde, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Plevne'de savaşan Türk askerlerinin kahramanlık hikayesi konu edilir (Özgüç, Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü, 42).

Siyah-Beyaz, 16 mm

Yapım Şirketi : Ha-Ka Film

"Alman rejisörü Kurt Bernhardt'ın Son Birlik (Die Letzte Kompagnie, 1930) adlı filminden aktarılmıştır. Asıl film 1806'da Prusyalıların Napoléon orduları önünde büyük bir bozguna uğradığı sırada, Prusyalı bir yüzbaşı (Conrad Veidt) ile emrinde kalan on iki erinin kahramanlığını anlatıyordu. Kamil'in yaptığı, 1806 Fransız-Prusya savaşını, 1876 Osmanlı-Rus Savaşı'na, Saale'yi Plevne'ye çevirmek -filmin ilk adı Plevne Kahramanları'ydı-, Conrad Veidt'in yerine de Sami Ayanoğlu'nu geçirmekti" (Özön, Türk Sineması Tarihi, 133-134).

Filmin ismi Agah Özgüç'ün Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü'nde Onüç Kahraman olarak geçmektedir (Özgüç, Türk Filmleri Sözlüğü, 42). Ancak güncel yazım kuralları göz önüne alınarak TSA veritabanına On Üç Kahraman olarak yazılmıştır.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International Yayınları, 2012.

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü 1917-2009. İstanbul: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve SESAM, 2009.

Özön, Nijat. Türk Sineması Tarihi 1896-1960. İstanbul: Doruk Yayımcılık, 2010.