Türkçe - English

Unutulan Sır

Domaniç Yolcusu
Uzun Metraj, Kurmaca

Filmde Kurtuluş Savaşı sırasında işlenen bir cinayetin aydınlatılması konu edilir (Özgüç, Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü, 45).

Siyah-Beyaz

Yapım Şirketi : Sema Film
Diğer : Sırmalı Film

Film Şükufe Nihal'in Domaniç Dağlarının Yolcusu adlı romanından uyarlanmıştır (Özgüç, Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü, 45).

"Piyasaya ancak 1948'de çıkabilen Unutulan Sır (öbür adıyla Domaniç Yolcusu) (1946-48), (Şükufe Nihal) Başar'ın romanından oldukça ayrılmakla birlikte, bir piyasa romanının etkisinden tamamıyla kurtulamamıştı" (Özön, Türk Sineması Tarihi, 136).

Filmin yapım şirketi Agâh Özgüç'ün Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü'nde Sema Film olarak geçmekteyken (Özgüç, Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü, 45) filmin afişinde şirket ismi olarak Sırmalı Film geçmektedir.

İnanoğlu, Türker. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı, 2004.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International, 2012.

Özön, Nijat. Türk Sineması Tarihi 1986-1960. İstanbul: Doruk Yayımcılık, 2010.