Türkçe - English

Oğlum İçin

Uzun Metraj, Kurmaca

Filmde, Cumhuriyet döneminde Murat isminde bir eşkıyanın takibi için görevlendirilen bir subayın hikayesi konu edilir (Özgüç, Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü, 53).

Siyah-Beyaz, 35 mm

Yapım Şirketi : Berkman Film
Afiş Basım : İnci Ofset Basımevi

Filmin yapım şirketi Agâh Özgüç'ün Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü'nde Berkman Film olarak geçmekteyken (Özgüç, Türk Filmleri Sözlüğü, 53), filmin afişinde şirket ismi olarak Berk Film geçmektedir (İnanoğlu, 5555 Afişle, 53).

İnanoğlu, Türker. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı, 2004.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International Yayınları, 2012.

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü 1917-2009. İstanbul: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve SESAM, 2009.