Türkçe - English

Göçmen Çocuğu

Uzun Metraj, Kurmaca

Siyah-Beyaz, 35 mm

Yapım Şirketi : Halk Film

Filmin afişinde, "100 den fazla okul çocuğunun yarattıkları ictimai ve terbiyevi ilk yerli çocuk filmi" notu bulunmaktadır.

İnanoğlu, Türker. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı, 2004.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International Yayınları, 2012.

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü 1917-2009. İstanbul: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve SESAM, 2009.