Türkçe - English

Dertli Çoban

Uzun Metraj, Kurmaca

Film, Çoban Mustafa’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun başına bela olan bir eşkıyaya dönüşümünü anlatır. Çoban Mustafa ve Ayşe birbirlerine âşıktır. Mustafa fakir bir çobandır. Ayşe ise köyün ağası Karagillerin Ahmet ile sözlüdür. Çoban Mustafa’nın, Ayşe için söylediği türküler tüm köyün diline düşer. Ahmet Ağa, Ayşe ile evlenir. Fakat Çoban Mustafa, Ayşe’den vazgeçmez. Mustafa, Ayşe’yi kaçırdığı için hapishaneye atılır. Fakat orada da durmaz, kaçar. Ayşe’nin ölümünden sonra Çoban Mustafa, eşkıya Kurt Mustafa olur. Sadece Ahmet Ağa’nın değil, tüm Osmanlı’nın başına bela olacaktır. (Aslan Erdem) 

92 dk, Siyah-Beyaz, 35 mm

Yapım Şirketi : Pan Film
Dağıtım Şirketi : Dar Film
Afiş Basım : Klişecilik ve Matbacılık Anonim Şirketi
Afiş Basım : İnci Ofset Basımevi

İnanoğlu, Türker. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı, 2004.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International Yayınları, 2012.

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü 1917-2009. İstanbul: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve SESAM, 2009.