Türkçe - English

Cilalı İbo ve Tophane Gülü

Uzun Metraj, Kurmaca

Film, bir külhanbeyine benzediği için zoraki olarak çetenin başına geçirilen Cilalı İbo'nun yaşadıklarını konu alır. Osmanlı döneminde azılı bir çetenin başında bulunan Jilet, rakipleri tarafından öldürülür. Jilet'e birebir benzeyen Cilalı İbo, Jilet'in adamları tarafından çetenin başına geçirilir. Çetenin hedefi İbo'nun sevdiği, Hilmi Efendi'nin kızı Gülnaz'ın konağını soymaktır. Konağın mutfağına aşçı yamağı olarak giren Cilalı İbo, çetenin plânlarını bozacaktır. (Hasan Sakın)

90 dk, Siyah-Beyaz, 35 mm

Yapım Şirketi : Kemal Film
Reklam : Sine-Reklam
Afiş Basım : Apa Ofset Basımevi

Tophane, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

İnanoğlu, Türker. 5555 Afişle Türk Sineması. İstanbul: Kabalcı, 2004.

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International, 2012. 

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2009.