Türkçe - English

Acımasızlar

Uzun Metraj, Kurmaca

Renkli, 16 mm

Yapım Şirketi : Güneş Film

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International, 2012. 

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2009.