Türkçe - English

Anadolu Evliyaları

Uzun Metraj, Belgesel

Filmde, Anadolu’da yaşamış din büyükleri hakkında bilgi verilir. Edirne’de yaşamış olan Kız Evliya, Bursalı Eskici Baba, Nasreddin Hoca, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli hakkında anekdotlar anlatılır. Kız Evliya, yaşadığı dönemin hükümdarına yanlış yolda olduğunu söyler. Bu uğurda canından olsa da ülkenin geleceğini kurtarır. Eskici Baba, Üftade Hazretleri’nin duasıyla bir anda hacca gider. Nasreddin Hoca, ölüm hakkındaki tutumuyla yaşadığı dönemdeki insanlara ilmini ispatlar. Mevlana, yüzyıllar sonra insanların tanışmasına, kaynaşmasına vesile olur. Hacı Bektaş-ı Veli, türbesinin inşaatında çalışan Ermeni inşaat ustası Agop’un kubbeden düşmesini engelleyerek Müslüman olmasına vesile olur. (İbrahim Veli Sözer)

Gülgün Erdem

Kız Evliya

Murat Tok

Eskici Baba

Gani Dede

Üftade

68 dk, Siyah-Beyaz, 35 mm

Yapım Şirketi : Akın Film
Seslendirme : Erman Film

Özgüç, Agâh. Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. İstanbul: Horizon International Yayınları, 2012.

Özgüç, Agâh. Türk Filmleri Sözlüğü 1917-2009. İstanbul: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve SESAM, 2009.