İslam Sanatı, Yeni Medya Sanatı, Molla Sadra ve Sinema... Laura Marks İstanbul'da
: TSANovember 08, 2014
İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi önümüzdeki günlerde önemli bir araştırmacıyı ağırlayacak. Kanada Simon Fraser Üniversitesi'nden Prof. Luara Marks iki konuşma yapmak üzere İstanbul'da olacak. Konuşmalarından ilki Şehir Üniversitesinde, 12 Kasım 2014 günü gerçekleşecek. Marks konuşmasında, İslam sanatı ve yeni medya sanatı arasındaki ilişkiyi tartışacak.
 
Luara Marks'ın ikinci konuşmasının başlığı da oldukça ilginç. Molla Sadra'nın geliştirdiği "hayal alemi" kavramı ile Batı felsefesinde ve sinema çalışmalarında Lacan, Deleuze, Bazin, Kracauer gibi kuramcıların geliştirdiği çeşitli "imge" kavramlarını karşılaştıracak. Molla Sadra ve Sinema odaklı bu konuşma 13 Kasım 2014 tarihinde Bilim ve Sanat Vakfı'nda gerçekleşecek.