Türkçe - English

Kemal Tahir

: March 13, 1910 - İstanbul

: 21 Nisan 1973 - İstanbul

: Murat Aşkın, Bedri Eser, Kemal Tahir Benerci, Nurettin Demir


Kemal Tahir, 13 Mart 1910 tarihinde İstanbul’da doğdu. Asıl adı İsmail Kemalettin Demir’dir. Babası II. Abdülhamit’in yaverlerinden Yüzbaşı Tahir Bey’dir. Babasının görevi nedeniyle ilköğrenimini farklı şehirlerde sürdürdü. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde röportaj yazarı, çevirmen ve düzeltmen olarak farklı görevlerde çalıştı. 1933 yılında aralarında Arif Nihat Asya ve Yakup Kadri’nin de bulunduğu arkadaşları ile Geçit adlı bir edebiyat dergisi çıkardı. Varlık ve Ses dergilerinde şiirleri yayımlandı. İlk Kitabı Namık Kemal için Diyorlar ki (1936) oldu. 1937’de ikinc...


“Kemal Tahir.” Vikipedia, 12 Kasım 2015. https://tr.wikipedia.org/wiki/Kemal_Tahir

“Kemal Tahir.” Kemaltahir.wordpress, 12 Kasım 2015. https://kemaltahir.wordpress.com/bir-osmanli-komunisti-kemal-tahir/