Türkçe - English
Türk sineması hakkında herşey

60'lı Yıllar Aile Sineması

Fatime Neşe Kaplan
Pales Yayıncılık

: İstanbul

: 2015

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme

: Sinema Araştırmaları, Film Endüstrisi

: 218 sf

ISBN : 978-605-9023-07-8


:
Kaplan, F. Neşe. 60'lı Yıllar Aile Sineması. İstanbul: Pales Yayınları, 2015.

"1960-70 döneminde Türk sinemasının da toplumsal olaylardan ve gelişmelerden etkilenen, toplumsal yapıyı olumlayan ya da eleştiren, ülkenin değişen koşulları içinde insanın ve insan ilişkilerinin durumunu ortaya koyan önemli bir iletişim aracı olarak toplumsal yaşamda yer aldığı görülmektedir. 

1960 ihtilali ile birlikte toplumdaki yeni oluşumların yorumlanıp, yansıtılmasıyla bir bakıma sinemada Türk toplumsal gerçekçiliğinin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir. Sanayileşmenin ve köyden kente göç akımının hızlandığı bu dönemde, toplumda meydana gelen bütün değişimler sinemaya toplumsal gerçekçi filmler olarak yansımıştır.

Bu kitapta 1960-1970 dönemi Türk sinemasının, kültürel yapıyla etkileşim süreci içinde genel yapısı ortaya konuldu. Sinemada aile konusu incelenerek toplumsal değişimin ailedeki görüntüsü, sinema - toplum ilişkisi açısından ele alındı."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Önsöz

  Giriş

  Birinci Bölüm: Yansıtıcı Olarak Sinema

  • Değişen Toplumun Bir Yansıtıcı Olarak Sinemaya Yansıması
  • Kültürün Biçimlenmesinde Sinemanın Önemi

  İkinci Bölüm: Türk Toplumunda Kadının Statüsü ve Türk Sinemasında Aile

  • Türk Toplumunda Kadının Statüsü
  • Kadının Toplumsal Konumuna Genel Bir Yaklaşım
  • Toplumsal Konumu ve Bu Konumun Değişimiyle Sinemadaki Kadın
  • Türk Sinemasında Aile

  Üçüncü Bölüm: 1960 İhtilalinin Getirdiği Siyasal Değişimle Birlikte Başlayan Toplumsal Filmler

  • 1960'ların Sinema Ortamı ve Toplumsal Gerçekçi Yönelim
  • Türkiye'nin Toplumsal Değişiminin Sinemadaki Aileye Yansıması

  Dördüncü Bölüm: 1960-1970 Döneminde Kısa Kronolojik Açıklaması

  Beşinci Bölüm: 1960-1970 Döneminde Altı Yönetmen 

  • Lütfi Akad
  • Metin Erksan
  • Halit Refiğ
  • Atıf Yılmaz
  • Memduh Ün
  • Yılmaz Güney

  Altıncı Bölüm: Aileyi Konu Alan ve Dönemin Toplumsal Ortamını Yansıtan Filmlerden Çözümleme Örnekleri

  • Gelin
  • Üç Tekerlekli Bisiklet
  • Kırık Çanaklar
  • Dönüş
  • Kırık Hayatlar
  • Gurbet Kuşları
  • Küçük Hanım Efendi Serisi Üzerine

  Sonuç

  Dipnotlar

  Kaynakça