Türkçe - English

Mutluluğun Resmini Yapmaya Çalışan Türk Sineması

Özgür Velioğlu
Agora Kitaplığı

: İstanbul

: Şubat 2016

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme

: Sinema Araştırmaları, Film Endüstrisi

: 248 sf

ISBN : 978-605-103-309-9


:
Velioğlu, Özgür. Mutluluğun Resmini Yapmaya Çalışan Türk Sineması. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2016.

"Türk sinemasının mutluluk tarifi aile, dostluk, kavuşma, aşk üzerinden reçelendirilmiştir. Elinizdeki bu çalışmada 1960'lı yıllardan 2000'lere gelindiğinde, mutluluk tasarımlarının mevcut ideolojik ve sistemsel değişimle birlikte dönüşmeye başladığı belirtiliyor. Küreselleşme, emperyalizm, tüketim toplumu gibi kavramlar üzerinden Türkiye'nin sistemsel dönüşümüne tanıklık ediliyor. Zaman içerisinde pragmatizm, bireycilik, para, güç gibi değerlerin merkeze oturmasıyla birlikte önceki genelgeçer değerlerin filmlerde küçümsenerek reddedilmeye başlandığının altı çiziliyor.

Kitapta arkadaşlığın, ailenin ve aşk ilişkilerinin öne çıktığı filmlerden, paranın değer kazandığı filmlere geçiş, mutluluk okumaları üzerinden gözler önüne seriliyor ve paranın mutlak mutluluğa ulaşmanın tek yolu olarak sunulmasının nedenleri sorgulanıyor. Mutlu günler vaadinde dinin konumu da ihmal edilmemiş ve Budizm'den Hıristiyanlığa birçok dinin mutluluğa bakış açısı ortaya konulmuş.

Yazarın bu çalışması, binlerce yıldır üzerine düşünülen ve anlamlandırılmaya çalışılan mutluluk kavramına bir yandan felsefe, psikoloji, nöroloji gibi birçok alandan bakıp tartışmayı, bir yandan da kavramın Türk sinemasında yer alış biçimini ve Türkiye'deki değişimle paralel olarak filmlerdeki dönüşümünü ortaya koymayı amaçlıyor. Elinizdeki kitapla Türk sinemasında mutluluğun temsilinin hangi duraklardan geçerek değiştiğine dair fikir edinebileceğiniz gibi, aynı zamanda mutluluk araştırmalarına yer vermesiyle, bireysel mutluluk adına ipuçları da yakalayacaksınız."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Giriş

  1- Mutluluğu Tanımla(yama)ma Çabaları: Tanımının İmkânsızlığı

  2- Mutluluğu Anla(yama)ma Çabaları: Felsefe ve Mutluluk

  • Türk Sinemasının Mutluluğu Anlamlandırma Çabaları

  3- Mutluluk Araştırmaları: Mutluluğu Ölçümlemek Mümkün mü?

  • Türk Sinemasında Para mı Arkadaşlık mı: Parayla Saadet Olur mu?

  4- Mutlu Olduğumuzda Bize Ne Olur: Beyin Dalgaları, Hormonlar

  • Mutluluk ve Aşk İlişkisi: Samanlık Seyran Olur mu?

  5- Yeni Dünya Düzeni ve Mutluluk: Günümüzde Mutlu Olmak Mümkün mü?

  • Türk Sineması Dönemin Mutluluk Anlayışına Dair Bize Ne Diyor?

  6- Din ve Mutluluk İlişkisi: Dinler Mutluluğu Vaat Ediyor mu?

  • Türk Sineması ve Din: Dini Sinemada Mutluluk

  Sonuç

  Kaynak