Türkçe - English
Türk sineması hakkında herşey

Politik Sinema

Türk Kimliğinin İnşasında Türk Sinemasının Rolü - Tarihi Filmler ve Cüneyt Arkın Örneği

Mehmet Ali Çelik
Gece Kitaplığı Yayıncılık

Genel Yayın Yönetmeni: Yaşar Hız

Editör: Taşkın Köksal

: Ankara

: Mart 2016

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme

: Politik Sinema

: 300 sf

ISBN : 978-605-180-28-79


:
Çelik, Mehmet Ali. Politik Sinema: Türk Kimliğinin İnşasında Türk Sinemasının Rolü - Tarihi Filmler ve Cüneyt Arkın Örneği. Ankara: Gece Kitaplığı Yayıncılık, 2016.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra, oluşan Türk kimliğinin inşasına, Türk sinemasının ve onun özellikle 1960 ve 1980 arasındaki dönemi olarak adlandırılan Yeşilçam dönemindeki tarihi filmlerinin yine tarihsel bir bakış açısı ışığında etkisi ve katkısı önemlidir. 

19. yüzyılda milliyetçiliğin keşfi sinemayı da etkilemiş, sinemacılar filmler aracılığıyla toplumsal gerçeklik öğelerini yansıtmaya başlamış ve 'millilik' de yine çekilen bu filmlerde görülmeye başlanmıştır. Ayrıca 19. yüzyılda sinemanın doğuşu ve Osmanlı'ya girişi ile belgegeçer filmlerin çekilmesiyle başlayan sinemacılık faaliyeti Türk sinemasının dönemlere ayrılması ve bu dönemlerde yapılan filmlerle devam etmiştir. Bu dönemler arasında ise özellikle 1960 ve 1980 arası yılları kapsayan popüler ve genel geçer adıyla Yeşilçam Sineması tarihi filmler furyası millilik açısından bize bir prototip sunar. Dolayısıyla bu çalışmada Türk milliliği ve kimliği yönünden önemli bir durum arz eden Yeşilçam dönemi tarihi filmleri, milliyetçi filmleri ve örnek olarak da bu filmlerde en çok rol alan başrol oyuncusu Cüneyt Arkın'ın oynadığı bu dönem tarihi filmleri incelenerek ve yine örnekler aracılığıyla konuya aydınlık getirilmiştir.

Yine canlı tanıklar olarak Yeşilçam sineması döneminde yapımcı, senarist ve yönetmen olarak görev yapan ve bu filmlerin çevrilmesinde rol almış sinemacılardan, Yapımcı ve Yönetmen Yılmaz ATADENİZ, Senarist ve Yönetmen Safa ÖNAL, Yapımcı ve Yönetmen Erdal TUŞUNEL ve yine Yapımcı ve Yönetmen İsmail GÜNEŞ ile yapılan mülakatlara ve araştırma konusu gereği çeşitli makalelerle birlikte görselliğe de yer verilmiştir."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Önsöz

  Başlamadan Önce

  Giriş

  Birinci Bölüm: Kimlik

  • 1- Kimlik Ne Demektir?
  • 2- Etnik Kimlik
  • 3- Millet, Devlet ve Milliyetçilik Kavramları
  • 4- Milli Kimlik
  • 5- Türk Kimliği
  • 6- Kimliğin Görsel, İşitsel ve Yazınsal ile Etkileşimi
  • 7- Milliyetçilik ve Kültür

  İkinci Bölüm: Sinema

  • 1- Sinema Sanatı
  • 2- Sinema, Kültür ve Estetik
  • 3- Sinema ve Modernite
  • 4- Sinema ve Medya
  • 5- Sinema, Toplum ve İdeoloji

  Üçüncü Bölüm: Türk Sineması

  • 1- Türkiye'de Sinemanın Başlangıcı
  • 2- Türk Sinemasının Tarihsel Geçmişi
  • 3- Türk Sineamasında Akım Meselesi

                   3.1. Toplumsal Gerçekçilik Kavramı

                   3.2. Halk Sineması Tanımlaması

                   3.3. Ulusal Sinema Düşüncesi

                       3.3.1. Asya Üretim Biçimi

                       3.3.2. Ulusal Sinema Düşüncesinin Ortaya Çıkışı

                       3.3.3. Milli Sinema Anlayışı

                       3.3.4. Genç, Devrimci Sinema Hareketi

  • 4- Türk Sineması ve Milli Figürler
  • 5- Türk Sineması ve Tarihi Filmler

  Dördüncü Bölüm: Cüneyt Arkın Örneği

  Mülakatlar

  • Erdal Tuşunel Mülakatı
  • Yılmaz Atadeniz Mülakatı
  • İsmail Güneş Mülakatı
  • Safa Önal Mülakatı

  Beşinci Bölüm: Hollywood ve Türk Sinemasında Milliyetçilik Örneği

  • 1- Hollywood ve Türk Sinemasında Milliyetçilik
  • 2- Günümüz Türk Sinemasında Milliyetçilik

  Altıncı Bölüm

  Değerlendirme

  Sonuç

  Görseller

  Kaynakça