Türkçe - English

Gözdeki Kıymık

Yeni Türkiye Sinemasında Madun ve Maduniyet İmgeleri

Metis Yayınları

Hazırlayanlar: Hüseyin Köse, Özgür İpek

Yayıma Hazırlayanlar: Eylem Can, Semih Sökmen

: İstanbul

: Nisan 2016

: Türkçe

: Akademik, Araştırma-İnceleme

: Sinema ve Sosyoloji

: 437 sf

ISBN : 978-605-316-037-3


:
Köse, Hüseyin ve Özgür İpek (haz.). Gözdeki Kıymık - Yeni Türk Sinemasında Madun ve Maduniyet İmgeleri. İstanbul: Metis Yayınları, 2016.

"Kadınlar ve genç kızlar, azınlıklar, Kürtler, kent yoksulu genç erkekler, yerlerinden yurtlarından edilip büyük kentlere tıkıştırılanlar, Afrikalı göçmenler, eşcinseller, deliler, travma mağdurları, yaşlılar, ailesini katliamlarda kaybetmiş olanlar, kötü bir eğitimin içinde yönünü kaybeden genç insanlar, engelliler... –– yani başarılı, “normal” erkek dışında kalan büyük çoğunluk.

Bütün bu madunlar Türkiye sinemasının son dönem filmlerinde kendilerine daha önce görülmemiş ölçüde yer buldular. Tamamlayıcı bir tarzda, yan karakterler ve anlatılar olarak ya da ideolojileri aklamak üzere çarpıtılmış imgeleriyle değil, ana karakterler olarak kendi sesleriyle, filmlerin merkezine yerleşerek...

Adorno’nun "Gözünüzdeki kıymık en iyi büyüteçtir" sözünden adını alan kitap, bu değişimin çeşitli veçhelerini görünür hale getirerek, eleştirel bir değerlendirmeye girişiyor. Madunları ve maduniyet imgelerini filmler üzerinden ele alan bu incelemeler, bu yeni sinemasal muhayyilenin imkânlarını ve sınırlılıklarını görüntü, ses ve anlatı açısından irdelerken, aynı zamanda Türkiye toplumuna dair önemli bir kültürel, sosyolojik bilgi de üretiyorlar."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Önsöz (Hüseyin Köse ve Özgür İpek)

  Madunun Uğultusu

  • Kör Alan: Hayat Var (Mahmut Mutman)
  • Kusursuzlar... Suskunluk ve Su (Berrin Yanıkkaya)
  • Parçalanmış Hayatların Arenası olarak Belgesel Film ya da "Belge'sele Giden" Hayatlar (Sıdıka Yılmaz)
  • Sessizliğin İki Yüzü: Anneannem ve Bulutları Beklerken (Özlem Köksal)
  • "Azınlık" Sinemasının Gör Dediği: İki Dil Bir Bavul ve Babamın Sesi (Ahmet Ergenç)

  Madun ve Sureti

  • Lanetli Zan ya da Bir Öteki Üretme Düzeneği Olarak Tepenin Ardı (Hüseyin Köse)
  • "Vicdan ve Ölüm Üçlemesi" Ekseninde Aynı Kentlerin G’ayrı Dünyaları (Özgür İpek)
  • Yeni Türkiye Sinemasında Deli ve Deliliğin Görünümleri (Gökhan Gültekin)
  • Popüler Sinemada Azınlık Nostaljisi: Çağan Irmak Örneği (Özge Özdüzen)
  • Giritlioğlu Sinemasında Yakın Siyasi Tarih Eleştirisi ve Travmatolojik Hayatlar (Dilara Balcı Gülpınar)
  • Azınlık Temsiline Ulusötesi Yorum: Fatih Akın Sineması (Gülçin Çakıcı Öztürk)

  Madunun Sesi

  • Geçmiş, Ne Şimdi Ne de Gelecekte, Babamın Sesi’nde (Ahsen Deniz Morva Kablamacı)
  • Zenne: "Erkek"(çe) Ölmek Üzerine Bir Ağıt (Sevgi Kesim Güven)
  • Felakete Tanıklık Etmek: Kürt Sineması (Delal İpek)
  • Marazi Bir Hesaplaşmaya Nesne Olmak: Yeşim Ustaoğlu Filmlerinde "Yaşlı" İmgesi (Ahmet Oktan)
  • Bornova Bornova'da Kendini Gerçekleştirememe Problemi ve Bastırılmış Ötekilik (Hakan Ün)
  • "Engeller"le Yaşanan Hayatların Beyaz Perdedeki İzleri: Tamam mıyız? (Nergiz Gündel)

  Katkıda Bulunanlar
  Kaynakça
  Dizin