Türkçe - English
Türk sineması hakkında herşey

Travma Anlatıları: Türk Sinemasında Melodram ve Toplumsal Fantazi

Sinem Evren Yüksel
Agora Kitaplığı

: İstanbul

: Mayıs 2016

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme

: Sinema Araştırmaları, Sinema ve Sosyoloji

: 200 sf

ISBN : 978-605-103-319-8


:
Evren Yüksel, Sinem. Travma Anlatıları: Türk Sinemasında Melodram ve Toplumsal Fantazi. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2016.

"Sinem Evren Yüksel’in elinizdeki kitabı Travma Anlatıları: Türk Sinemasında Melodram ve Toplumsal Fantazi, melodramın bir anlamlandırma olarak biçimi nasıl işlediğini modernlikle ilişkisi bağlamında toplumsal travmalarla nasıl bir ilişki içinde olduğunu ve hangi toplumsal fantazilere seslendiğini araştırıyor.

Melodramatik unsurları yoğun olarak kullanan ve belli toplumsal travmaları aile ekseninde sorunsallaştıran üç filmi -Babam ve Oğlum, Gönül Yarası ve Güneşi Gördüm- ele alan çalışma, seçilen filmleri tarihsel-toplumsal bağlamla ilişki içinde ve anlamın nasıl kurulduğu üzerine odaklanan yaklaşımlar çerçevesinde inceliyor.

Filmlerin semptomatik bir okumaya tabi tutulması ve ideolojik fantazinin nasıl işlediğinin çözümlenmesi, kültürel alandaki anlam mücadelesini ve travmatik yarılmaları ortaya koyuyor. Böylece filmlerin içinde bulundukları toplumsal bağlamla nasıl bir ilişki kurduklarının, çatışma ve çelişkilerle başa çıkmak için hangi söylemsel stratejilerden yararlandıklarının izini sürmek mümkün hale geliyor."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Teşekkür

  Giriş

  1-

  • Melodram Bir Anlamlandırma Biçimi Olarak Melodram
  • Bir Film Türü Olmanın Ötesinde Melodram
  • Melodram ve Travma Kuramı

  2-

  • Melodram ve Türkiye'nin Modernlik Tasarımları
  • Modernleşmenin Siyasal ve Kültürel Boyutları
  • Türk Sinemasının Kurucu Unsurlarından Biri Olarak Melodramatik Gelenek

  3-

  • 1990 Sonrası Türk Sinemasında Melodramatik İmgelem Modernliğin Krizi ve 1990 Sonrası Türkiye'nin Toplumsal-Siyasal Ortamı
  • Yeşilçam Sineması Geleneğinden 1990 Sonrası Türk Sinemasına: Süreklilikler ve Kırılmalar
  • Babam ve Oğlum: Bellek ve Travma
  • Gönül Yarası: Kamusal Bir İdealin Çöküşü
  • Güneşi Gördüm: Toplumsalın Sınırı ve Kimlik Krizinin Görünümleri
  • Modernlik, Melodram ve Travma

  Sonuç

  Kaynakça