Türkçe - English
Türk sineması hakkında herşey

Popüler Sinema'nın Mitolojisi

Komedi, Western, Melodram ve Korku

Veysel Atayman, Tuncer Çetinkaya
Ayrıntı Yayınları

Yayıma Hazırlayan: Zeynep Atayman

Dizi Editörü: Enis Rıza Sakızlı

: İstanbul

: Mart 2016

: Türkçe

: Sinema Araştırmaları

: Sinema Terimleri, Sinema Araştırmaları

: 492 sf

ISBN : 978-605-314-077-1


:
Atayman, Veysel ve Tuncer Çetinkaya. Popüler Sinema'nın Mitolojisi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2016.

"Bu kitap, popüler sinemanın dört türünü kapsıyor... Komedi, Western, Melodram ve Korku. Uzun zamana yayılan araştırmanın, düşünmenin, tartışmanın, birikimin bir ürünü Popüler Sinema'nın Mitolojisi. Sayısız yazılı kaynak ve film eşlik etti bu sürece. Açık ki imgelerden ve göstergelerden kurulu bir dünyanın, hayatın gerçeklikleriyle ilintilerinin çözümlenmesi ve yeniden okunması entelektüel derinliği, analitik kaygıları gerektiriyor. Çok-düzlemli, çok-disiplinli bir yolculuk olduğu kadar, hep eksik kalan, tarihsel zemini de inşa eden bir çaba bu. İnsanın içine aldığı öykülerin, ağırladığı kahramanların kodlarını açığa çıkaran, bozan, hakkını teslim eden soruları işaret ediyor. Eleştirel pencereler sunuyor. Bu çalışma, Frankfurt Okulu Toplum Teorisinin ve Estetiğinin belirlediği alandan hareketle ortaya çıktı. Postmodernin rüzgârına kapılmadan ilerledi. Sinemanın meta özelliği ve özneyle kurduğu ilişkinin niteliği arasındaki gerilime yönelen soldan bir bakış açısı olarak kendini tamamladı."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Önsöz Yerine

  Komedi

  • Giriş Yerine
  1. "Komik Olan"ın İşlevi
  2. Sinemada Komik Olanın Görünür Hale Getirilmesi
  3. Klasik Komedi Sineması'nda Öncüler
  4. Sessiz Komedi'nin Üç Büyük Ustası
  5. Ses ve Komedi
  6. 30'lardan Günümüze

  Western

  • Giriş Yerine
  1. Western'in Yapıtaşları
  2. Başlangıçtan 40'lı Yıllara
  3. Mitolojileştirilmiş Tarih
  4. Kahramanın Bunalımı ya da Olgun Western
  5. Western'in Sonbaharı
  6. Spaghetti Western

  Melodram

  • Giriş Yerine
  1. Yüreğin Pornografisi'ne Giriş
  2. Melodram'ın Anlatma Tarzı
  3. İlk Melodramlar
  4. Melodram'ın Yükselişi

  Korku

  • Giriş Yerine
  1. Horror'un Vazgeçilmez Mitosu: Yaratıklar
  2. Mitlerin Tarih ile İlişkileri
  3. Kara Edebiyat Köprüsü
  4. Fantastik Olanın Yansımaları
  5. Ekspresyonist/Fantastik
  6. Horror'un Popüler Sinemayla İmtihanı
  7. Korku'nun Temel Teorik Taşları ve Sinema

  Kaynakça

  Dizin