Türkçe - English
Türk sineması hakkında herşey

Yeşilçam Sineması'nda İstanbul

Değişen Kültür ve Toplumsal Yaşam

Ömer Osmanoğlu, Barış Bulunmaz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları

Editör: Ömer Osmanoğlu

Genel Yayın Yönetmeni: Nevzat Kütük

Yayın Koordinatörü: Fatih Yavaş

: İstanbul

: Mayıs 2016

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme

: Sinema ve Sosyoloji, Sinema Araştırmaları

: 319 sf

ISBN : 978-605-9132-59-6


:
Bulunmaz, Barış ve Ömer Osmanoğlu. Yeşilçam Sineması'nda İstanbul: Değişen Kültür ve Toplumsal Yaşam. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2016.

"İstanbul'u adeta doğal bir film platosu olarak kullanan Yeşilçam filmleri şehrin büyüleyici güzelliğine, masalsı geçmişine ve yıllar içindeki dönüşümüne ışık tutarlar ve bu yönüyle dokümanter özelliğe sahiptirler. Bu filmler aynı zamanda, değişen dünyayı anlamlandırma çabalarımızı, kimlik arayışlarımızı ve toplumdaki sosyo-kültürel dönüşümleri anlamak bakımından önem taşırlar. 

Kitapta, Yeşilçam'da 1950 ile 1980 yılları arasında çevrilmiş 50 film üzerinden İstanbul'daki kültürel ve sosyal dönüşüm analiz edilmektedir. Bu çerçevede kimlik, kişilik ve aidiyet sorunlarının yanı sıra göç, aile, din, gelenek, batılılaşma, kentleşme, gecekondulaşma ve mahalle hayatı gibi olgular ele alınmıştır."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Sunuş

  Takdim

  Giriş

  • İstanbul Geceleri (1950)
  • Kanun Namına (1952)
  • Katil (1953)
  • Berduş (1957)
  • Meyhanecinin Kızı/Mapusane Çeşmesi (1958)
  • Üç Arkadaş (1958)
  • Yalnızlar Rıhtımı (1959)
  • Kırık Plak (1959)
  • Üsküdar İskelesi (1960)
  • Cumbadan Rumbaya (1960)
  • Kırık Çanaklar (1960)
  • Gecelerin Ötesi (1960)
  • Küçük Hanımefendi (1961)
  • Mahalleye Gelen Gelin (1961)
  • Otobüs Yolcuları (1961)
  • Ver Elini İstanbul (1962)
  • Acı Hayat (1962)
  • Küçük Hanımın Şoförü (1962)
  • Suçlular Aramızda (1964)
  • Keşanlı Ali Destanı (1964)
  • İstanbul Kaldırımları (1964)
  • Karanlıkta Uyananlar (1964)
  • Gurbet Kuşları (1964)
  • Bitmeyen Yol (1965)
  • Son Kuşlar (1965)
  • Yasak Sokaklar (1965)
  • Kırık Hayatlar (1965)
  • Kasımpaşalı/Korkunç Vurgun (1965)
  • Karakolda Ayna Var (1966)
  • Boğaziçi Şarkısı (1966)
  • Ah Güzel İstanbul (1966)
  • Sevmek Zamanı (1965)
  • Vesikalı Yarim (1968)
  • Seninle Ölmek İstiyorum (1969)
  • Ah Müjgan Ah (1970)
  • Şoför Nebahat (1970)
  • Azap (1973)
  • Gelin (1973)
  • Düğün (1974)
  • Diyet (1975)
  • Hababam Sınıfı (1975)
  • Bizim Aile (1975)
  • Kapıcılar Kralı (1976)
  • Nereye Bakıyor Bu Adamlar (1976)
  • Neşeli Günler (1978)
  • Cevriyem (1978)
  • Taşı Toprağı Altın Şehir (1978)
  • İstanbul 79 (1979)
  • Bekçiler Kralı (1979)
  • Yusuf ile Kenan (1979)