Türkçe - English

Sonsuza Kadar Mutlu mu Yaşadılar?

Melodramdan Gerçekliğe Film Okumaları

Doruk Yayımcılık

Derleyen: Canan Uluyağcı

Diğer Yazar: Onurhan Demirkol, Özgür Çalışkan, Nergiz Karadaş, Selen Gökçem, Yavuz Akyıldız, Erman Bostan, Hakan Aşkan, Serhat Koca, Onur Oğur

: İstanbul

: Ağustos 2016

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme, Derleme

: Sinema Araştırmaları

: 205 sf

ISBN : 978-975-553-663-7


:
Uluyağcı, Canan (der.). Sonsuza Kadar Mutlu mu Yaşadılar? - Melodramdan Gerçekliğe Film Okumaları. İstanbul: Doruk Yayımcılık, 2016.

"Filmler, izleyiciye bilmedikleri, belki de hayal bile edemedikleri bir dünya sunarken, bu dünyanın içerisinde birçok bilinmeyen barındırırlar. Bu nedenle her film bir bulmaca gibidir. Bu kitap, filmlerin bilinmeyenlerini çözmeye çalışan bulmaca meraklısı yazarların elinden çıktı. Yazarların hepsi bir kavramdan yola çıkarak hem Türk sinemasından hem de Dünya sinemasından örneklerle belirli kavramlar üzerinden filmlerdeki bulmacayı çözmeye çalıştılar. Yazarlar, epik ile absürd olanın ilişkisini, hipergerçekliğin nerede başlayıp nerede bittiğini, sinema dönemleri arasındaki değişimi, bir kentin sinemada nasıl göründüğünü, sinemadaki göçün ekonomi politiğini, Üç Maymun'un hangi biçimlerde göründüğünü, Son Kuşlar'ın melodramdan gerçekliğe nasıl uçtuklarını ve sinemada sonsuza kadar mutlu yaşanıp yaşanmadığını filmler üzerinden okudular. Her okuma sonunda filmlerle ilgili yeni sorular buldular ve herkes için şu soruyu sordular: Sonsuza Kadar Mutlu mu Yaşadılar?"

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Teşekkür

  Önsöz

  • "Sonsuza Kadar Mutlu Yaşadılar" Mitinin Çağdaş Söylemi: Uyuyan Güzel Filminin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Masal ve Mitler Üzerinden İncelenmesi (Selen Gökçem)
  • Epik ile Absürd Arasında The Meaning of Life (Yavuz Akyıldız - Erman Bostan)
  • Hipergerçeklik Evreninde Sinema: Simone (Hakan Aşkan)
  • Üç Maymun Bağlamında Sinemada Biçem (Serhat Koca)
  • Almanya'da Yaşayan Türkler Üzerine Bir Değerlendirme: Almanya Acı Vatan ve Duvara Karşı Filmlerinin Eleştirel Ekonomi Politik Çözümlemesi (Onur Oğur)
  • Sinematografik Duruşuyla Beyazperdede Eskişehir (Nergiz Karadaş)
  • Zamandan Mekâna, Mekândan Kimliğe İki Film ve Dönem Arasında Yolculuk: Selvi Boylum Al Yazmalım ve Araf (Özgür Çalışkan)
  • İlk Bakıştan Son Bakışa Aşkın Çözülüşüne Bir Tanıklık: Melodramdan Gerçekliğe Son Kuşlar (Onurhan Demirkol)

  Yazarlar