Türkçe - English

Bir Filmin Serüveni (2. Cilt)

Mithat Alam Film Merkezi Sinema Seminerleri

İthaki Yayınları

Yayına Hazırlayanlar: Zeynep Ünal, Ferhat Koray Sağlam

: İstanbul

: Nisan 2016

: Türkçe

: Derleme, Akademik

: Film Endüstrisi, Film Kuramı

: 316 sf

ISBN : 978-605-375-547-0


:

Ünal, Zeynep ve Koray Sağlam (der.). Bir Filmin Serüveni (2. Cilt) - Mithat Alam Film Merkezi Sinema Seminerleri . İstanbul: İthaki Yayınları, 2016.

"Elinizdeki bu kitap, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi'nin 2010'dan bu yana gerçekleştirdiği atölye çalışmalarından oluşuyor. Merkez'in sinema salonunda, iki saatlik derslerden oluşan atölye çalışmalarının amacı; sinemanın farklı alanlarında profesyonel olarak çalışan kişilerin dahil oldukları meslek guruplarının sinemamızda neyi ifade ettiği konusunda bir farkındalık yaratmak ve öğrencileri bu dallarla tanıştırmaktı. 

Kitabın hazırlık çalışmaları iki yıl kadar sürdü. Dersler önce tek tek deşifre edildi, editörlerimizin elinden geçtikten sonra ders sahiplerine gönderildi. Kitaptaki derslerin sahipleri ise bu metinlere son hallerini verdi.

Kitapta on üç başlık altında yirmi yedi sinemacının derslerini okuyacaksınız. Onlara Merkez'e gelip mesleklerinin inceliklerini öğrencilerle paylaştıkları ve bu kitabı var ettikleri için minnetlerimizi sunmak isteriz. 

Fatih Aydoğdu, Esra Cora, Ayhan Ergürsel, Burhan Gün, Çiçek Kahraman, Cem Kısmet, Cenker Kökten, Necip Memili, Umut Şenyol, Seyfi Teoman, Selen Uçer, Özcan Vardar, Bennu Yıldırımlar, Fırat Yücel"

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Ses Kaydetme: Sesi Yerinde Kaydetme

  • Fatih Aydoğdu

  Oyunculuk: Sınırları Zorlamak

  • Selen Uçer
  • Necip Memili
  • Bennu Yıldırımlar

  Kurgu, Bir Filmi Yeniden Yaratmak: Kurgu Sanatı

  • Ahmet Ergürsel
  • Özcan Vardar
  • Çiçek kahraman

  Ses Tasarımı: Sinemanın Yarısı Ses

  • Cenker Kökten
  • Umut Şenyol

  Müzik: Sinemada Müzik Kullanımı

  • Cem Kısmet

  Renk Düzeltme: Filmi Cilalamak

  • Esra Cora

  Film Analizi: Bir Filmin Anatomisi

  • Fırat Yücel

  Telif Hakları ve Yasal Düzenlemeler: Dünyanın Bütün Sinemacıları Birleşin!

  • Av. Burhan Gün

  Biyografiler