Türkçe - English

Şu Sinema Dedikleri

Sinema Yazıları - Elli Yıllık Birikim

Engin Ayça
Artshop Yayıncılık

Genel Yayın Yönetmeni: Vedat Akdamar, Şenay Varlıoğlu Akdamar

: İstanbul

: Kasım 2016

: Türkçe

: Anı, Deneme

: Sinema Tarihi, Sinema Araştırmaları

: 487 sf


:
Ayça, Engin. Şu Sinema Dedikleri. İstanbul: Artshop Yayıncılık, 2016.

"Engin Ayça, yönetmenliğinin yanı sıra Türk sinemasının sorunlarına ilişkin her bir şeyi dert edinen, dert edinmekle de kalmayıp onu paylaşıma sokup bir dizi olumlu tartışmaların oluşmasını kıvılcımlayan bir sanatçı, dahası bir aydın duyarlılığı ve de duruşunu ortaya koyan bir sinema düşünürüdür.

Bu çalışma; liyakate göre değerlendirme yöntem ve yaklaşımların pek rağbet görülmediği  bir coğrafyada,  Engin Ayça gibi çok yönlü, bir kültür adamanın dert edindiği sinemaya yönelik oldukça geç kalınmış bir armağanıdır. (Burçak EVREN)"

(Arka kapaktan alınmıştır.)

  • Sunu (Burçak Evren)
  • Genç Sinema Nedir? Genç Sinemacı Nedir?
  • Devrimci Eylem İçinde Seyirci ve Ahlâk Sorunu
  • Sinemanın Yeni Tanımlamalara İhtiyacı Var
  • Kopuk... Kopuk...
  • Sanatsız Sinema Yapmak
  • Yeni Mevsim Eski Düzen
  • Yabancılaştıran Sinemamız
  • Kuyrukculuk - Tutuculuk
  • Yeni Bir Sinemanın Gelişmesinde Eleştirilen ve Eleştirmenlerin Yeri
  • Kitle Haberleşme Araçları Üstüne
  • Türkiye'de İleriye Dönük Sinema
  • Sendika Sinema Çalışmaları
  • Yeşilçam'ın Dışına Taşınan Sinemamız
  • Sinemayı Yeniden Düşünmek
  • Sinemacıların Gerçek Sorunları
  • Sansür, İğrenç Bir Zebella
  • Sansürle Mücadele
  • Sinemadan Televizyona
  • Sinema ve Televizyon
  • TV'deki Sinema Olayı?
  • Belgesel Sinema
  • Televizyon ve Belgesel Sinema
  • Çam, Cam, Lam
  • Türk Sineması ve Beyaz Cam
  • Bir "Preveze'den Önce" Vardır...
  • Felaket Dizileri
  • Beyaz Perdenin Seyirci Üzerindeki Egemenliği
  • Angelopulos'un Yalın Sineması
  • Ticari Sinema
  • Türkiye'de Sinemanın Son Durumu
  • İyi Reklâmlar Dilerim Efendim...
  • Türk Sinemasının Kimliği
  • Yeni Türk Sineması ve Eski Sorunları
  • Sinema Üzerine Değinmeler
  • Türk Sineması Dışa Açılırken
  • Türk Sinemasının Dışa Açılma Sancıları
  • Anonim Sinemadan Kişisel Sinemaya
  • Türk Sinema Tarihine Yaklaşımlar
  • Eisenstein
  • Hangi Kısa Film...
  • Kısa Film
  • Türk Sinemasında Oyunculuk
  • Yeşilçam'a Bakış
  • Türk Sineması Seyirci İlişkileri
  • Türk Sineması Yazarını Arıyor
  • Türk Sineması Nereye?..
  • Sinemanın, Sinemacının Hesaplaşma Zamanı
  • Yeşilçam'a Dair
  • Masal Geleneği ve Yeşilçam Sineması
  • Türk Sinemasının Parasal Bunalımı
  • Konumuz Türk Sineması
  • Göçün Yarattığı Yeşilçam
  • Yeni Bir Kimlik Arayışındaki Türk Sineması
  • Altın Koza ve Altın Portakal Üzerine Yinelemeler
  • Amerikalılardan Umut Olur mu?
  • 1950 Öncesini Yeniden Yaşıyoruz
  • Sinema Sinemada Seyredilirdi
  • Günümüzde Sinema Olayının Boyutları
  • Sinemamız Üstüne Bilinenleri Yinelemek
  • Sinema Değişiyor
  • Sinema Ne Durumda?
  • Yeni Açık Hava Sinemaları
  • Engin Ayça ile Söyleşi
  • Uzun Film
  • Sinema ve Belgesel Sinema Üzerine Notlar
  • Belgesel Üzerine
  • Birleşik Kaplar
  • Nazım'ı Belgelemek
  • Sinema Batıda Kapitalizmin Kucağına Doğdu
  • Yeşilçam Sinemasının Simge Zirveleri Yılmaz Güney - Kemal Sunal - Türkân Şoray
  • Sinema ve Diğer Sanatlar ya da Birleşik Kaplar ya da Kültürel Eko-Sistem
  • Türkiye'de "Komedi" Sineması
  • 7. Sanat Sinema
  • Tartışalım Derim
  • Sinemada Zemin ve Metin
  • Yeşilçam'ın Kültür Kökleri
  • Fikret Hakan'ın Hazırladığı Sinema Tarihi Kitabı için Sorduğu Sorulara Yanıtlarım
  • Yılmaz Güney'e ve Sinemamıza Dair
  • Türkân Şoray'a Mersiye
  • Yılmaz Güney Paneli için Notlar
  • Emekten Yana Sanat Konulu Panel için Notlar
  • Türk Sineması Nereye?
  • Kırılmalar
  • Kültür'de GDO
  • Kabaran Dalga
  • Türk Sinema Bilgisi
  • Dersimiz Sinema - 1
  • Dersimiz Sinema - 2
  • Dersimiz Sinema - 3
  • Dersimiz Sinema - 4
  • Dersimiz Sinema - 5
  • Dersimiz Sinema - 6
  • Dersimiz Sinema - 7
  • Dersimiz Sinema - 8
  • Altın Portakal'ın Açmazları
  • Emperyal Sinema
  • Yeşilçam Sineması Oyuncu Kimlikleri
  • Festivaller Üzerine Düşünceler
  • Türk Sinemasında Durum Saptaması
  • İyi Film
  • İzleme - Seyretme
  • Benim Sinemam
  • Özgeçmiş