Türkçe - English

Son Dönem Türk Sinemasında Gerçekçilik

1990 Sonrası Sinemamızda Gerçekçi İzler, Filmler ve Yönetmenler

Fırat Sayıcı
Literatürk Academia

Editörler: Şükrü Balcı, Mete Kazaz, Salih Tiryaki

Genel Yayın Yönetmeni: İsmail Çalışkan

: Konya

: Ekim 2016

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme, Akademik

: Sinema Araştırmaları

: 187 sf

ISBN : 978-605-337-100-7


:
Sayıcı, Fırat. Son Dönem Türk Sinemasında Gerçekçilik - 1990 Sonrası Sinemamızda Gerçekçi İzler, Filmler ve Yönetmenler. Konya: Literatürk Academia, 2016.

"Dünya sinemasına damgasını vuran akımlara bakıldığında, en kalıcı ve başarılı akımların gerçekçilik temeli üzerine inşa edilenler olduğu görülmektedir; Sovyet Toplumsal Gerçekçiliği, Şairane Gerçekçilik, Belge Okulu, Özgür Sinema, Yeni Gerçekçilik, Yeni Dalga, Yeni Sinema ve Dogma Akımı… vb. Birçok sinema yazarı ve tarihçisi Türk sinemasında belli bir akım oluşmadığı yönünde hem fikirdir. Türk sinemasında akımlardan ziyade çeşitli yaklaşım biçimleri olduğu söylenebilir. 1950 sonrası tek partili dönemden çok partili döneme geçişten itibaren, Türk sineması Sinemacılar Dönemi'ne girer. Bu andan itibaren de, 1950 öncesinden çok daha bilinçli yönetmenler sinemamızda çalışmalarına hız vermişlerdir. Ömer Lütfi Akad'la birlikte sinemamızda gerçekçi dokunuşlar görülmüştür. Ardından Halit Refiğ, Metin Erksan, Yılmaz Güney gibi usta yönetmenler zaman zaman filmlerinde gerçekçi yaklaşımlar göstermişlerdir. Ancak özellikle 1990 sonrası sektöre giren bazı yönetmenler, gerçekçi üslubu yardımcı bir öğe olmaktan çıkarıp temel bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır.

Bu kitap, sanatta gerçekçilik ve dünya sinemasında gerçekçi akımları incelerken bir yandan da Nuri Bilge Ceylan, Derviş Zaim, Seren Yüce, Semih Kaplanoğlu, Uğur Yücel ve Zeki Demirkubuz gibi yönetmenlerin filmlerinde gerçekliğin işlenişine odaklanarak okuyucularına yeni bir ufuk açıyor."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Önsöz

  Giriş

  Birinci Bölüm: Sanatta ve Sinemada Gerçekçilik

  • Sinemada Gerçekçilik Kavramı
  • Gerçekçi Sinema Kuramcıları
  • Dünya Sinemasında Gerçekçi Yaklaşımlar
  • Gerçekçi Sinemanın Temel Özellikleri

  İkinci Bölüm: Türk Sinemasında Gerçekçilik

  • 1990 Öncesi Gerçekçilik
  • 1990 Sonrası Gerçekçilik

  Üçüncü Bölüm: 1990 Sonrası Türk Sinemasında Gerçekçi Filmler

  • Zeki Demirkubuz
  • Nuri Bilge Ceylan
  • Uğur Yücel
  • Semih Kaplanoğlu
  • Seren Yüce
  • Derviş Zaim

  Sonuç

  Kaynakça