Türkçe - English

Pelikül Haberler

Mehmet Sağnak
Doğu Kitabevi

Genel Yayın Yönetmeni: İbrahim Horuz

: İstanbul

: Haziran 2016

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme

: Sinema Araştırmaları

: 288 sf

ISBN : 978-605-9093-85-9


:
Sağnak, Mehmet. Pelikül Haberler. İstanbul: Doğu Kitabevi, 2016.

"Haber filmleri. İngilizce'de "newsreel", Türkçe'de önce "havadis" sonra "haber" adı verilen filmler. 1909'da Fransa'da, aynı yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda beyaz perdeye yansır. Sinemalarda; siyaset, savaş, şöhret, cinayet, felaket, teknoloji, kutlama, sanat ve spor haberleri, ana filmden önce yaklaşık 10 dakika gösterilir. Televizyon haberlerinin ilk örnekleri sayılabilecek haber filmi hakkında dünyada yapılan birçok araştırma olmasına karşın, bu konuya Türkiye'de, sınırlı, çoğunlukla ordunun haber/belge filmi çerçevesinde bakılabilmiştir. Türkiye'de haber filminin öncüsü gerçekten Fuat Uzkınay mıdır? İlk haber filmlerini Merkez Ordu Sinema Dairesi mi çekmiştir? Hangi devlet kuruluşları ve özel şirketler bu alana el atmıştır? Haber kameramanları ve seslendirenler kimlerdir? Haber filmi, hangi baskılara maruz kalmıştır? Elinizdeki kitapta, peliküle yani film şeridine yansıyan ve unutulmaya yüz tutmuş bu döneme, yukarıdaki sorular çerçevesinde, örnekleri ve metin çözümleriyle, Türkiye ağırlıklı olarak ışık tutulmaya çalışılmıştır."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Önsöz

  Giriş

  Birinci Bölüm: Dünya

  • Belgesel ve Haber Filmi
  • Haber Filminin Özellikleri
  • Haber Filmi Sistemi
  • Haber Filmi Kurum ve Şirketleri
  • Dünyada Haber Filminin Etkisi
  • Etik ve Sansür

  İkinci Bölüm: Türkiye

  • Sinematografla Tanışma
  • Haber Filmi Başlıyor
  • Haber Filmi Kurum ve Şirketleri

            a) Haber Filmi Yapan Resmi ve Yarı-Resmi Kurum ve Şirketler

            b) Yerli Özel Haber Filmi Yapım Şirketleri

            c) Haber Filmine İmza Atanlar

  • Türkiye'de Haber Filminin Etkisi
  • Türkiye'de Haber Filmi Sansürü
  • Türkiye'de Haber Filminin Güncelliği

  Sonuç

  EK 1: Sinevizyon Haber Filmi

  EK 2: Gazete Haber ve İlanlarında Haber Filmi

  EK 3: Yabancı Arşivlerde Türkiye

  Yararlanılan Kaynaklar