Türkçe - English

Beynelmilel

Sırrı Süreyya Önder
Agora Kitaplığı

: İstanbul

: Eylül 2009

: Türkçe

: Söyleşi-Röportaj, Senaryo

: 150 sf

: 791.437 ÖND 050373

ISBN : 978-605-103-046-3


:

Önder, Sırrı Süreyya. Beynelmilel. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2009.

"Benim filmim bir taşra kasabasında müzisyenler ve onların etrafındaki halkı merkeze koyarak, kasaba insanlarının darbe ortamındaki hayatı nasıl yaşayıp karşıladıklarını anlatmayı öngörür. Bu kapsamıyla 'Beynelmilel', taşra ölçeğinde, iktidarın hedeflediği dünyaya dönük uygulamalar bakımından sıradan insanın, o 'küçük insan'ın bu değirmene su taşımaya nasıl gönüllü davrandığının, ya da bu sürecin nasıl gerçekleştirildiğinin, bu başarının salt havuç-sopa politikalarıyla uygulanamayacak kadar çeşitli ve ince ince yöntemleri bulunduğunun resmidir.

 

'Beynelmilel' neredeyse tümden allegori ile gündelik hayat öğelerinin iç içe geçmiş hâlinde oluşmuştur; bizim alegoriye başvurmaktaki ölçümüz, cuntacıların gündelik hayata müdahil oluş biçimleridir. Bu yolla darbeyi gerçekleştirenlerin ufklarının 'dar kışla mantığı'ndan öte bir boyut ve derinlik taşımadığını kavrama imkânı buluruz. 'Beynelmilel' sonuç olarak, 'erdemsiz güç kıyıcıdır' sözünün ne kadar doğru olduğunu gösterir seyirciye..."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

    • Sunuş (Barış Pirhasan)
    • Bir İntikam Hikâyesi, ya da Borçlandıklarım... (Sırrı Süreyya Önder)
    • Filmin Senaryosu
    • Filmin Senarist ve Yönetmeninin Çekemediği Final Versiyonu
    • Yönetmenle Söyleşi (Osman Akınhay-Bekir Tarık)