Türkçe - English

1990 Sonrası Türk Sineması

Nigar Pösteki
Es Yayınları

: İstanbul

: Ekim 2005

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme

: Politik Sinema, Sinema Tarihi, Yönetmenler, Film Endüstrisi

: 198 sf

: 791 4309561 PÖS 048456

ISBN : 975-8716-08-05


:

Pösteki, Nigar. 1990 Sonrası Türk Sineması. İstanbul: Es Yayınları, 2005.

"Nigar Pösteki, 1990 sonrası Türk Sineması adlı bu yapıtında, sinemamızın çok yakın diyebileceğimiz bir dönemi mercek altına almış.

 

1980'lerle birlikte toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda büyük bir değişik yaşayan ülkemizin, kısa bir biçimde değişen toplumsal yapısı ve bunun aynı tarihlerde yapılmış filmere yansımasıyla başlayan çalışma, 1990'lar Türkiye'si toplumsal, siyasal ve ekonomik durumu ile bağlantı kurarak 1990'lı yılların Türk Sinemasını ayrıntılı bir biçimde anlatmayı amaçlıyor.

 

Nigar Pösteki, kitabında sinemamızın çok yakın diyebileceğimiz bir dönemini mercek altına almış. Pösteki, incelemesini, sekiz ana başlık altında ele alırken; bu dönemde yapılmış filmlerin karşılaştığı finansal ve yapısal sorunları da belirleyerek bu süreçte gösterime çıkmış bütün filmlerin hangi kurumlar tarafından desteklendiğini tek tek belirtiyor. Ayrıca her yıl hangi filmler gösterime girmiş, hangileri uyarlama ya da özgün gibi tasnifleri yaptıntan sonra gösterime girmiş tüm filmlerin temalarını veriyor.

 

Bir sinema mereklısının 1990 sonrası Türk sineması hakkında aradığı herşeyi bulabileceği titiz bir çalışma. (Prof. Dr. Esra Biryıldız)"

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Önsöz

  İkinci Baskıya Önsöz

  Giriş

  • 1990'lar Türkiyesi'nde Değişen Toplum Değişen Sinema
  • 1980'lerden Sonra Değişen Toplum
  • 1980'lerden Sonra Değişen Türk Sineması
  • 1990'larda Türk Sineması
  • 2000'li Yıllarda Toplumsal Durum
  • 2000'li Yıllar Türk Sineması
  • 1990'lı Yıllar Türk Sinemasının Filmlerin Çerçevesinden Değerlendirilmesi
  • 1990'lı Yıllar Sinemasına Bir Bakış
  • 1990'lı Yıllarda Çevrilen Filmlerin Konularına Göre Dağılımı
  • Suçlu Filmleri 
  • Politik Filmler
  • Kadın Filmleri
  • Kent İnsanını Anlatan Filmler
  • Beyaz Sinema
  • Oryantalist Motifi ve Tarihsel Filmler
  • Aşk Filmleri
  • Çoçuk Filmleri
  • 1990'lı Yılların Gesterime Giren Filmleri
  • 2000'li Yıllarda Çevrilen Filmelrin Konularına Göre Dağılımı
  • Politik Filmler
  • Komedi Filmler
  • Aşk Filmleri
  • Tarihsel Motifi Dönem Filmleri
  • Çocuk Filmleri 
  • 2000'li Yılların Gösterime Giren Filmleri
  • 1990'dan İtibaren Film Üreten Yönetmenler

            1- Eski Dönem Sinemacıları

                 Atıf Yılmaz

                 Halit Refiğ

                 Memduh Ün

            2- Orta Kuşak Yönetmenler

                 Ömer Kavur

                 Tunç Başaran

                 Yavuz Turgul

                 Şerif Gören

                 İrfan Tözüm

                 Yavuz Özkan

                 Sinan Çetin

                 Ali Özgentürk

                 Orhan Oğuz

                 Erden Kral

                 Yusuf Kurcenli

                 Zeki Ökten

             3- Yeni Kuşak Yönetmenler

                 Zeki Demirkubuz

                 Nuri Bilge Ceylan

                 Mustafa Altınoklar

                 Ferzan Özpetek

                 Fatih Akın

                 Reis Çelik

                 Cemal Gözütok

                 Barış Pirhasan

                 Derviş Zaim

                 Serdar Akar

                 Kudret Sabancı

                 Seçkin Yasar 

                 Handan İpekçi

              4- TRT Kökenli Yönetmenler

                 Tomris Giritoğlu

                 Canan Evcimen İçöz

                 Ziya Öztan

  •    1990'lı Yıllarda Filmleri Gösterime Giren Yönetmenler
  •    2000'li Yıllarda Filmleri Gösterime Giren Yönetmenler
  •    Türk Sinemasının Sorunları
  •    1990'larda Finansal Sorunlar
  •    Eurimages Destekli Filmler 
  •    TRT Destekli Filmler 
  •    ATV Destekli Filmler 
  •    Kanal 6 Destekli Filmler 
  •    Kanal D Destekli Filmler 
  •    Show TV Destekli Filmler 
  •    TGRT Destekli Filmler 
  •    2000'li Yıllarda Finansal Sorunlar
  •    Yapısal Sorunlar
  •    Sonuç

  Kaynakça

  Dipnot