Türkçe - English

100 Filmde Başlangıcından Günümüze Türk Sineması

Agâh Özgüç
Bilgi Yayınları

: İstanbul

: Şubat 1993

: Türkçe, Osmanlı Türkçesi

: Sinema Tarihi, Araştırma-İnceleme

: Sinema Tarihi, Film Endüstrisi

: 159 sf

: 791.430956 ÖZG 053937

ISBN : 975-494-360-5


:

Özgüç, Agâh. 100 Filmde Başlangıcından Günümüze Türk Sineması. İstanbul: Bilgi Yayınları, 1993.

"'100 Filmde Başlangıcından Günümüze Türk Filmleri'; bu dizinin öbür kitapları gibi sinemadaki bir tür'ü değil, bu kez kendi sinemamızı topluca ve tarihsel süreç boyunca ele alıp inceliyor ve başlangıcından günümüze kadar olan geçmişi içinde en seçkin 100 Türk filmini tek tek değerlendiriyor.

 

'100 Filmde Başlangıcından Günümüze' adı altında yayınlanan bu dizinin diğer kitapları şunlardır: Gangster Filmleri, Western Filmleri, Polisiye/Gerilim Filmleri, Korku Filmleri, Müzikaller, Kurgu-Bilim Filmleri, Tarihsel Filmler, Serüven Filmleri, Güldürü Filmleri, Çocuk Filmleri, Çizgi Filmler ve Türk Filmleri."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

  • Başlangıcından Günümüze Türk Filmlerinin Tarihsel Gelişimi
  • Yenileşme Yolunda 
  • Nasıl Bir Gelişme
  • Atak Yapanlara Gelince
  • Türk Sineması Gençleşiyor
  • Ve Düşünce Akımları
  • Bir "Garip" Sinema
  • Dönüm Noktasındakiler
  • Gençlerin Elinde Sinemamız
  • Sorular... Sorunlarla
  • ...Ve 100 Film
  • Sayılarla Bir Genelleme
  • Beyaz Perdenin Perde Arkası