Türkçe - English

1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik

Aslı Daldal
Homer Kitabevi

Editör: Betül Avunç

: İstanbul

: 2005

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme

: Politik Sinema

: 168 sf

: 791.4309561 DAL 058265

ISBN : 975-8293-69-9


:

Daldal, Aslı. 1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik. İstanbul: Homer Kitabevi, 2005.

"Yazar, kendisine 2004 yılı Genç Sosyal Bilimciler Ödülü kazandıran eserinden yola çıkarak hazırladığı bu kitabında, Türkiye'de 1960 Darbesi sonrasında ortaya çıkan toplumcu-ilerici atmosferin, Türk Sinemasında toplumsal gerçekçilik akımının doğmasındaki etkisine ışık tutuyor ve bu bu akım hakkında detaylı bir inceleme sunuyor. Çok önemli bir sinema akımının tarafsız ve bilimsel bir gözle irdelendiği, akımın temel örnekleri olarak analiz edilen filmlerin eleştirel bir süzgeçten geçirilerek değerlendirildiği bu çalışmanın sosyal bilimler literatürüne yeni bir canlılık getirmesi umulmaktadır."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Önsöz ve Giriş

  Bölüm I: Sanat ve Toplum

  1. 1. Sanat için Sanat: Bazı Ruhbilimsel ve Toplumsal Boyutlar
  2. 2. Mimesis: Gerçeğin Taklidi
  3. 3. Georg Lucacs ve Marksist Estetik
  4. 4. Senteze Doğru: Pıerre Bourdieu

  Bölüm II: Gerçekçilik ve Sinema

  1. 1. Gerçekçilik
  2. 2. Sinemada Gerçekçilik
  3. 3. İtalyan Yeni Gerçekçiliği

  Bölüm III: 27 Mayıs ve Türk Sineması

  1. 1. Toplumsal Gerçekçilik: Bir Kimlik Arayışı
  2. 2. Yeni Bir Sinema Anlayışına Doğru: Yeşilçam 1950-60
  3. 3. 1960 Darbesi ve "İlerici" Yeni Orta Sınıf
  4. 4. Toplumsal Gerçekçi Filmler ve Yönetmenler
  5. 5. Adalet Parti İktidarı: Aydın Yabancılaşması ve Ulusal Sinema Hareketi

  Sonuç

  Ek: Geleneksel Türk Solu'nun Toplumcu Sinemada Kadın Temsilleri: Karanlıkta Uyananlar

  Dipnotlar

  Kaynakça

  Dizin

  Resimler