Türkçe - English

Aile Sineması Yılları 1960'lar

Fatime Neşe Kaplan
Es Yayınları

: İstanbul

: Ocak 2004

: Türkçe

: Sinema Tarihi, Araştırma-İnceleme

: Sinema ve Sosyoloji

: 189 sf

: 791.4309561 KAP 059369

ISBN : 975-8716-09-03


:

Kaplan, Neşe. Aile Sineması Yılları 1960'lar. İstanbul: Es Yayınları, 2004.

''Sinema, toplumla ilişkisi çift yönlü olan bir araçtır. Bir ayna işlevi görüp, toplumu yansıtırken, bir yandan da onu yönlendirmektedir. Neşe Kaplan, bu özelliğini göz önünde tutarak, Türk toplumunun 60'lı yıllarda çekilen aile yapısını, ailenin toplum içindeki önemini de ele alıyor.''

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Önsöz

  Giriş

  Birinci Bölüm

  • Yansıtıcı Olarak Sinema

  İkinci Bölüm

  • Türk Toplumunda Kadının Statüsü ve Türk Sinemasında Aile

  Üçüncü Bölüm

  • 1960 İhtilalinin Getirdiği Siyasal Değişimle Birlikte Başlayan Filmler

  Dördüncü Bölüm

  • 1960-1970 Döneminin Kısa Kronolojik Açıklaması

  Beşinci Bölüm

  • 1960-1970 Döneminde Altı Yönetmen

  Altıncı Bölüm

  • Aileyi Konu Alan ve Dönemin Toplumsal Ortamını Yansıtan Filmlerden Çözümleme Örnekleri

  Sonuç

  Dipnotlar 

  Kaynakça