Türkçe - English

Amerikan ve Türk Sinemalarında Uyarlamalar

Karşılaştırmalı Bir Bakış

Zeynep Çetin Erus
Es Yayınları

: İstanbul

: Aralık 2005

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme

: Sinema Araştırmaları

: 216 sf

: 791.437 ERU 059790

ISBN : 975-8716-50-6


:

Çetin Erus, Zeynep. Amerikan ve Türk Sinemalarında Uyarlamalar: Karşılaştırmalı Bir Bakış. İstanbul: Es Yayınları, 2005.

"Zeynep Çetin Erus “Amerikan ve Türk Sinemalarında Uyarlamalar” adlı bu çalışmasında sinemanın en önemli ilgi alanlarından birisi olan uyarlamaların, 1990’lı yıllar boyunca dünya üzerinde etkisi en büyük sinema olan Amerikan Sineması'ndaki durumu ile Türk Sineması'ndaki durumunu karşılaştırarak irdeliyor.

 

Çalışmada önce uyarlama kavramı genel hatlarıyla ele alınıp ne olduğu, niçin ve nasıl yapıldığı, Dünyada ve Türkiye’de doğuşu ve gelişimi inceleniyor. Bunu izleyen Amerikan ve Türk Sinemalarına Bir Bakış, aslında 1990’lı yılları kapsayan on yıllık sürecin niçin her iki ülke sineması için önemli olduğunu oldukça detaylı bir biçimde ele alıyor.

 

Amerikan ve Türk Sinemaları'nda uyarlamaların karşılaştırılması iki boyutta yapılıyor. Önce, 1990'lı yıllarda bu iki ülkede gösterime girebilmiş 18'er film oldukça serbest ancak ayrıntılı bir şekilde, kaynak metin ve onun filme uyarlanması bağlamında inceleniyor. Daha sonra ise, ele alınan filmler ışığında genel bir karşılaştırma yapılıyor. Her iki ülke sinemasında uyarlama filmlerin gösterime giren filmlere oranı, Oscar ve Altın Portakal ödüllü filmler içindeki yeri, uyarlamalarda kaynak metnin seçimi, uyarlama nedenleri ve metnin ne şekilde uyarlandığı tartışılarak farklılıkların ve benzerliklerin temelindeki sebepler araştırılıyor.

 

Erus bu çalışmasıyla sinema yazınımızda nadiren değinilmiş bir konu olan uyarlamaların incelenmesine önemli bir katkı yapıyor."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Önsöz

  Giriş

  1. Bölüm

  Romandan Sinemaya Uyarlamalar: Teori ve Tarihine Kısa Bir Bakış

  • Uyarlama Nedir? Niçin ve Nasıl Yapılır?
  • Dünyada ve Türkiye'de Uyarlamaların Doğuşu ve Gelişimi

  2. Bölüm

  Amerikan ve Türk Sinemalarına Genel Bir Bakış

  • Doksanlara Gelirken Amerikan Sineması
  • Doksanlı Yıllarda Amerikan Sineması
  • Doksanlara Gelirken Türk Sineması
  • Doksanlı Yıllarda Türk Sineması

  3. Bölüm

  Doksanlı Yıllar Amerikan Sinemasında Uyarlama Filmlerden Örnekler

  • Çok-satan (Best-seller) Uyarlamalar
  • Klasiklerden Uyarlamalar
  • Yeniden Çekimler
  • Yönetmenler ve Uyarlamaları
  • En İyi Film Oscar Ödülü Alan Uyarlamalar

  4. Bölüm

  Doksanlı Yıllar Türk Sinemasında Uyarlama Filmler

  • Orhan Kemal Uyarlamaları
  • İslâmi Filmler
  • En İyi Film Altın Portakal Ödülü Alan Uyarlamalar
  • Ve Diğerleri

  5. Bölüm

  Amerikan ve Türk Sinemalarının Uyarlama Filmler Açısından Karşılaştırılması

  • Uyarlama Film Sayıları ve Gişe Gelirleri
  • Oscar ve Altın Portakal Ödüllerinde Uyarlama Filmlerin Payı
  • Hedef Kitle ve Seçilen Metinler
  • Neden Uyarlamalar
  • Kaynak Metinden Filme

  Sonuç

  Dipnotlar

  Kaynakça

  Uyarlaması Yapılan Romanlar Listesi