Türkçe - English
Türk sineması hakkında herşey

Benden Sonra Tufan Olmasın!

Muhsin Ertuğrul
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yayınları

Diğer Yazar: Özdemir Nutku

: İstanbul

: Temmuz 1989

: Türkçe

: Sinema Tarihi, Otobiyografi, Anı, Yıllık-Kronik

: Kurtuluş Savaşı Dönemi Sineması, Sinema Tarihi, Yönetmenler, Tiyatro Sanatçıları

: 669 sf

: 927 ERT 064328

ISBN : 975-7694-00-2


:

Ertuğrul, Muhsin. Benden Sonra Tufan Olmasın!. İstanbul: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, 1989.

"'Çocuktum, yaşamımı tiyatroya adadım: Hem sevdiğim bir işte, bir sanat kolunda çalışmak için, hem de bu sanat dalının toplumun yüreğinde çiçekler açtıracağına inandığım için... Bu inanç o kadar derine kök saldı ki, yarın kıyamet kopacağını bilsem bugün bir tiyatro daha açarım diyecek ölçüde bir saplantı gibi... Çünkü, yeryüzünde tiyatronun binbir derde deva olduğuna inandım bir kez. Bütün kötülüklerin, insanın insandan kopmasından, uzaklaşmasından; birbirlerinin sıcaklığını, sevgisini duyamadıklarından doğduğuna inanç getirdim bir kez. Artık beni bu inançtan, bu kanıdan kurtaramazdı kimse...'

 

Modern Türk tiyatrosunun öncüsü Muhsin Ertuğrul, Benden Sonra Tufan Olmasın! adını verdiği anılarına bu sözlerle giriyor. Özellikle yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde, Türkiye'nin ölüm kalım günlerinde çağdaş Türk tiyatrosunun ve bir ölçüde de Türk sinemasının az bilinen kuruluş dönemlerine yepyeni ışıklar tutan anılar, böylece anıtsal bir değer elde ediyor.

 

Muhsin Ertuğrul'un deyişiyle, "bu öykü tomarı, kervana nerede, ne zaman katıldığımızı, nerelerden geçtiğimizi, nereye vardığımızı saptayan yetmiş yıllık bir tiyatro tarihi"nin yapraklarından sunulan unutulmaz kesitlerdir."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Sunuş

  Giriş

  • Modern Türk Tiyatrosu'nun Ön Aşamaları (Özdemir Nutku)
  • Türkiye Tiyatrosu'nda Muhsin Ertuğrul Öncesi

  Önsöz

  Birinci Bölüm

  Tiyatro Tutkunu Bir Çocuk Nasıl Yetişti?..

  1. 1. 19. Yüzyıl Sonu İstanbul'unda...
  2. 2. İlk Okullar, İlk Tiyatrolar...

  İkinci Bölüm

  1908 Sonrasının Atılım Ortamında Genç Bir Oyuncu

  1. 1. Türk Tiyatrosu'nda İlk Kıpırdanmalar
  2. 2. Tiyatroya İlk Adım, İlk Rol...
  3. 3. Reşat Rıdvan Bey'le Tiyatro Dolu Bir Ramazan...
  4. 4. Tiyatro Öğrenimi için Yurt Dışına Gitme Özlemi...

  Üçüncü Bölüm

  Bir Genç Tiyatro Adamının Paris'teki Arayışları

  1. 1. Fransız Tiyatrosu'yla İlk Tanışma
  2. 2. İstanbul'da Müçtehit ve Hamlet
  3. 3. Paris'te Yeniden "Tiyatro"...

  Dördüncü Bölüm

  Modern Türk Tiyatrosu'na Açılan Yollar ve Darülbedayi

  1. 1. İstanbul'da "Ertuğrul Muhsin ve Arkadaşları" Topluluğu...
  2. 2. Darülbedayi'nin Kuruluşu ve Antoine

  Beşinci Bölüm

  Birinci Dünya Savaşı'nda Türk ve Alman Tiyatrosu; İlk Sinema Deneyimleri

  1. 1. Almanya'da Tiyatro Yaşamı
  2. 2. Almanya'da İlk Sinema Oyunculukları...
  3. 3. Darülbedayi'de Baykuş: Başarılar ve Tartışmalar...
  4. 4. Bahriye'de Askerlik Günleri...
  5. 5. Çağdaş Tiyatro'ya Katkıda Bulunan İleri Teknik Olanaklar...
  6. 6. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman Sinema Çevresi
  7. 7. İstanbul'da Bağımsız Bir Özel Tiyatro Deneyimi: Edebi Tiyatro Heyeti

  Altıncı Bölüm

  1920 Almanyası'nda Film Yönetmenliği ve Tiyatroda Yeni Bir Yaratım Çağı...

  1. 1. Almanya'da Genç Bir Türk Sinema Yönetmeni...
  2. 2. 1920'ler Almanyası'nda Gerçekleşen Büyük Sanat Atılımı...

  Yedinci Bölüm

  İşgal ve Bağımsızlık Savaşı Yıllarında Türk Sineması...

  1. 1. İşgal İstanbul'unda Yaşam ve "Kemal Film" Dönemi...
  2. 2. Türkiye'de Ulusal Bağımsızlık Savaşı Kazanılırken...

  Sekizinci Bölüm

  Strindberg'in Doğumunun 75. Yıldönümünde İskandinav Sanatı...

  1. 1. İbsen ve Strindberg'leri Yaratan Bir Dünya...
  2. 2. İsveç Sinemasının İki Devi: Stiller ve Garbo...

  Dokuzuncu Bölüm

  Modern Türk Tiyatrosunda Bir Dönüm Noktası: "Ferah Tiyatrosu"

  1. 1. Beyoğlu Sahnelerinde İhtilal ve Bir Halk Düşmanı
  2. 2. "Ferah Tiyatrosu"
  3. 3. Türk Tiyatrosu'nda Alışılmamış Adımlar...

  Onuncu Bölüm

  Devrim'in Onuncu Yılına Doğru Sovyet Tiyatro ve Sineması...

  1. 1. Sovyetler'de Devrim Sonrası Sanat ve Kültür...
  2. 2. Sovyet Tiyatrosunda Devrim...
  3. 3. Sovyet Sineması ve Büyük Ustaları...

  Onbirinci Bölüm

  Yaşam Üstüne Düşünceler ve ABD Gezisi

  1. 1. Akdeniz'i ve Atlantik Okyanusu'nu Aşarken...
  2. 2. Atlantik Okyanusu'ndan New York'a...
  3. 3. Amerikan Sineması ve Hollywood

  Sondeyiş

  Gazi Mustafa Kemal, Türk Tiyatrosu'nun Çağdaş Gelişimi ve Muhsin Ertuğrul (Özdemir Nutku)

  1. 1. Ömrünün Son Anına Kadar Tiyatro için Savaşan Sanatçı

  Kronoloji

  Adları Geçen Başlıca Kişilerin Özgeçmişleri

  Dizin

  Ad Dizini

  Yapıt, Yayın ve Oyun Kahramanları Dizini

  Kavram Dizini