Türkçe - English

2000 Sonrası Türk Sineması'na Eleştirel Bakış

Okur Kitaplığı

Editör: Özgür Yılmazkol

Diğer Yazar: Ahsen Deniz Morva Kablamacı, Özgür Yılmazkol, Lale Kabadayı, Duygu Çeliker, Emine Uçar İlbuğa, Seyfi Kılıç, Gül Yaşartürk, Yusuf Yurdigül, Seyhan Aksoy, Tülin Sepetçi

: İstanbul

: Ekim 2011

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme, Eleştiri

: Yönetmenler, Yeni Türk Sineması, Sinema Sanatçıları

: 286 sf

: 791.4309561 İKİ 071514

ISBN : 978-605-4494-09-5


:

Yılmazkol, Özgür (ed.). 2000 Sonrası Türk Sineması'na Eleştirel Bakış. İstanbul: Okur Kitaplığı, 2011.

"Sinemanın dünyadaki misyonu, etkisi ve yansımaları dikkate alındığında Türk Sineması'nın özellikle 90'ların ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde ivme kazandığı görülecektir. Türk Sineması daha proje aşamasındayken aldığı ulusal ve uluslararası desteklerle farklı tür ve anlatı yapısına sahip filmlerin çekildiği bir süreci yaşar hale gelmiştir. Alan ile ilgili enformasyonun artan önemi de süreci çeşitlendiren ve cesaretlendiren diğer unsurlar olarak değerlendirilebilir. Tüm bu bileşenler, Türk Sineması'na önce nicelik olarak ardından da nitelik açısından altın dönemlerinden birini yaşatmaktadır. Bu önkabulden hareketle 2000 ve sonrası Türk Sineması'nı geçen on yıllık dönemde nasıl bir seyir izlediğine dair incelemekte fayda bulunmaktadır.

 

Elinizdeki çalışmada 2000 ve sonrası Türk Sineması on yıllık dönem; yönetmen, akım, anlatı, dil, oyuncu, biçim, senaryo, estetik ve tür bağlamında özellikle kültürel çalışmalar perspektifinden irdelenmiş, böylelikle söz konusu zaman diliminin ışığında Türk Sineması'nın genel profili çıkarılmaya çalışılmıştır."

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • Sunuş

  • Reha Erdem'i Dinlemek: Hayat'ın Ses(sizliğ)i (A. Deniz Morva Kablamacı)
  • Son Dönem Türk Sineması'nda Taşranın Temsili (Özgür Yılmazkol)
  • Sinemamızda Hollywoodvari Tür Temsili: Çoklu-Kahraman Yapısı ve Romantik Komedi (Lale Kabadayı)
  • Zeki Demirkubuz Filmlerinde Toplumsal Cinsiyet Temsilleri: Masumiyet ve ve Kıskanmak Üzerine Bir Çözümleme (Duygu Çeliker)
  • Reha Erdem Sineması'nda Suskun Karakterler ve Dile Getirilemeyen Cinsellik (Emine Uçar İlbuğa)
  • Değişen Kimliklerin Göçmen Sineması'nda Temsili: Fatih Akın Filmleri (Seyfi Kılıç)
  • Türk Sineması'nda İki Farkılı Dönem, İki Öğretmen: Hakkari'de Bir Mevsim ve Gönül Yarası (Gül Yaşartürk)
  • 2000 Sonrası Türk Sineması'nda Özel Efekt Kullanımı (Yusuf Yurdigül)
  • Son Dönem Türk Sineması'nda Postmodern Kadın Kimliği (Seyhan Aksoy)
  • 2000 Sonrası Türk Korku Sineması ve Kadın Temsilleri (Tülin Sepetçi)