Türkçe - English

1990 Sonrası Türk Sineması (1990-2011)

Nigar Pösteki
Umuttepe Yayınları

Yayın Yönetmeni: Mustafa Bulut

: Kocaeli

: Şubat 2012

: Türkçe

: Araştırma-İnceleme, Sinema Tarihi

: Sinema Sanatçıları, Yönetmenler

: 206 sf

: 791.4309561 PÖS 092853

ISBN : 978-605-5936-66-2


:

Pösteki, Nigar. 1990 Sonrası Türk Sineması (1990-2011). Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 2012.

''Nigar Pösteki, '1990 Sonrası Türk Sineması' adlı bu yapıtında, sinemamızın çok yakın diyebileceğimiz bir dönemini mercek altına almış.1950'lerle birlikte toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda büyük bir değişim yaşayan ülkemizin, kısa bir biçimde, değişen toplumsal yapısı ve bunun aynı tarihlerde yapılmış filmlere yansımasıyla başlayan çalışma, 1990'lar sonrası Türkiye'sinin toplumsal, siyasal ve ekonomik durumu ile bağlantı kurarak 1990'lı yılların Türk Sinemasını ayrıntılı bir biçimde anlatmayı amaçlıyor. Pösteki, incelemesini, sekiz ana başlık altında ele alırken; bu dönemde yapılmış filmlerin karşılaştığı finansal ve yapısal sorunları da belirleyerek bu süreçte gösterime girmiş bazı filmlerin hangi kurumlar tarafından desteklendiğini tek tek belirtiyor.

 

1990-2011 yıllarını kapsayan bu kitap bir sinema meraklısının son dönem Türk sineması hakkında merak ettiklerini bulabileçeği titiz bir çalışma. (Esra Biryıldız)''

(Arka kapaktan alınmıştır.)

 • İkinci Baskıya Önsöz

  Üçüncü Baskıya Önsöz

  Giriş

  Bölüm 1: 1990'larda Değişen Toplum Değişen Sinema

  1. 1. 1980'lerden Günümüze Değişen Toplum
  2. 2. 1980'lerden Sonra Değişen ve Gelişen Türk Sineması

  Bölüm 2: Türk Sinemasının Sorunları

  1. 1. 1990'larda Finansal Sorunlar
  2. 2. 2000'li Yıllarda Finansal Sorunlar
  3. 3. Yapısal Sorunlar

  Bölüm 3: 1990'lı Yıllardan Sonra Türk Sinemasına Genel Bakış

  1. 1. 1990'lı Yıllarda Çevrilen Filmlerin Değerlendirilmesi
  2. 2. 1990'lı Yıllarda Gösterime Giren Filmler
  3. 3. 2000'li Yıllarda Çevrilen Filmlerin Konularına Göre Dağılımları
  4. 4. 2000'li Yıllarda Gösterime Giren Türk Filmleri

  Bölüm 4: 1990'dan İtibaren Film Üreten Yönetmenler

  1. 1. Yeşilçam Dönemi Sinemacıları
  2. 2. Orta Kuşak Yönetmenler
  3. 3. Yeni Kuşak Yönetmenler
  4. 4. TRT Kökenli Yönetmenler

  Sonuç

  Dipnotlar

  Kaynakça