Türkçe - English

100. Yılında Bir Sinema Klasiği

Sinema Sanatı 20. Yüzyıl Belleğinin Koruyucusudur

İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi

Genel Koordinatör: A. Çiğdem Pehlivan

Diğer Yazar: Nesrin Tan Akbulut, Onat Kutlar, Nilgün Abisel, Tayfun Akgüner, Suha Arın, Nebahat Akgün Çomak, Samsun Demir, Emine Demiray, Metin Erksan, Burçak Evren, Suat Gezgin, Simten Gündeş Öngören, Nükhet Güz, Sevil Ilgaz, Yasemin G. İnceoğlu, Faruk Kalkan, Safiye Kırlar, Oğuz Makal, Erol Mutlu, Agâh Özgüç, Seyide Parsa, Halit Refiğ, Giovanni Scognamillo, Ragıp Taranç, Rekin Teksoy, Ömer Saydam Uysal

: İstanbul

: 1995

: Türkçe

: Sinema Tarihi, Araştırma-İnceleme

: Sinema Araştırmaları, Sinema Tarihi

: 791.43 YÜZ 100552


:

Yüzüncü Yılında Bir Sinema Klasiği: Sinema Sanatı 20. Yüzyıl Belleğinin Koruyucusudur. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, 1995.

 • Önsöz

  • Sinemayla Zaman Tünelinde Tam 100 Yıl (Dr. Nesrin Tan Akbulut)
  • Sinemanın 100. Yılında Dünden Bugüne Türk Sineması 
  • Sinemada İlkler
  • 1927'den 1995'e Oscar Ödülleri
  • Bütün Zamanların En İyi 10 Filmi
  • Onat Kutlar
  • Altın Portakal
  • 1946'dan 1994'e Altın Portakal Ödülleri

  Sinema Yazıları (Soyadına Göre Alfabetik)

  • Bir Dünya Nasıl Kurtulur (Doç. Dr. Nilgün Abisel)
  • TRT ve Sinema Gerçeği (Prof. Dr. Tayfun Akgüner
  • Sinemanın 100. Yıldönümünde Türkiye'deki Sinema Üzerine Gençlere "Çoktan Seçmeli" Bir Test (Suha Arın)
  • Türk Romanları'ndan Sinemaya (Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak)
  • Bedia Muvahhit Türk Sineması'nda "Ateşten Gömlek" Filmi ve İlk Türk Kadın Sanatçısı (Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak)
  • Sinema ve Hukuk (Yrd. Doç. Dr. Samsun Demir)
  • Türk Filmlerinde Nasıl Evleniyorlar? (Dr. Emine Demiray)
  • Sinemanın 100. Yılı (Metin Erksan)
  • Sinema 100 Yaşında (Metin Erksan)
  • Sinema Müzesi ve Kitaplığı Üzerine Müze ve Kitaplığın Ülkemizdeki Genel Görünümü (Burçak Evren)
  • Gerilim Filmlerinin Büyük Ustası Alfred Hitchcock (Prof. Dr. Suat Gezgin)
  • Hollywood Televizyon Savaşı (Yrd. Doç. Dr. Simten Gündeş)
  • Sinema Daha Çok Genç Henüz 100 Yaşında (Prof. Dr. Nükhet Güz)
  • Büyükler de Çizgi Film Sever (Doç. Dr. Sevil Ilgaz)
  • Japon Sineması (Doç. Dr. Yasemin G. İnceoğlu)
  • Sinema ve Toplum (Doç. Dr. Faruk Kalkan)
  • Türk Sineması, Amerikan Sineması ve Televizyon (Uz. Dr. Safiye Kırlar)
  • Dünya Sinemasında "Özel" Bir Dönem: 1930-1945 Alman Sineması (Doç. Dr. Oğuz Makal)
  • Film Kuramını Nasıl Kurmama(mal)ı? (Doç. Dr. Erol Mutlu)
  • Antalya Film Festivali'nin "Gizli Tarihi" (Agah Özgüç)
  • Türk Sinemasında Film Türleri (Doç. Dr. Seyide Parsa)
  • Sinema Sinemamız ve Sinemam Üzerine Bazı Notlar (Halit Refiğ)
  • Bir Seyirci Aranıyor (Giovanni Scognamillo)
  • Sinemada Oyuncu ve Toplumsal Dinamiği (Yrd. Doç. Dr. Ragıp Taranç)
  • Sinemamızın Son İki Yılı (Öğr. Gör. Rekin Teksoy)
  • Kuram ve Kılgı 2 (Yrd. Doç. Dr. Ömer Saydam Uysal)
  • Sinema Eğitimi Veren Fakülteler 
  • Sinema ile İlgili Kuruluşlar