Türkçe - English

''1. İzmir Bağımsız Sinema Festivali''

: Milliyet Sanat Dergisi, Sayı: 128

: 1975

: 25

: Türkçe

: Film Festivalleri


:

'''1. İzmir Bağımsız Sinema Festivali.''' Milliyet Sanat Dergisi 128 (1975): 25.