Türkçe - English

''Kara Çarşaflı Gelin'' de Yasaklandı

: Milliyet Sanat Dergisi, Sayı: 176

: 1976

: 21

: Türkçe

: Film Endüstrisi


:

''Kara Çarşaflı Gelin' de Yasaklandı.'' Milliyet Sanat Dergisi 176 (1976): 21.