Türkçe - English

''Çini'', Bilimsel Film Kongresi'ne Götürülüyor

: Milliyet Sanat Dergisi, Sayı: 289

: 1978

: 28

: Türkçe

: Film Endüstrisi


:

'''Çini', Bilimsel Film Kongresi'ne Götürülüyor.'' Milliyet Sanat Dergisi 289 (1978): 28.